• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

มัลติมิเตอร์ MULTIMETER

Kyoritsu ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคล้มป์มิเตอร์
(Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensors)


ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคล้มป์มิเตอร์ :: KEW MATE 2000

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมีแคล้มป์ในตัว สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 60A ทั้ง AC และ DC

kyoritsu-thailand

CEดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคล้มป์มิเตอร์ Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor KEW MATE 2000KEW MATE 2000

คุณลักษณะ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์ KEW MATE 2000

 • สามารถวัดกระแสไฟทั้ง AC และ DC สูงถึง 60A (KEW MATE 2000) ด้วย OPEN CLAMP SENSOR
 • จอแสดงผล Bar Graph ที่แสดงค่าได้ถึง 3400 หลัก
 • ขนาดพกพาสะดวกและทนทานต่อการใช้งาน
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.III 300V

คุณสมบัติ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์ KEW MATE 2000

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์KEW MATE 2000
โวลท์ กระแสตรง (DC V) 340mV/3.4/34/340/600V (Input Impedance: 10MΩ) ±1.5%rdg±4dgt
โวลท์ กระแสสลับ (AC V) 3.4/34/340/600V (Input Impedance: 10MΩ)
±1.5%rdg±5dgt [50~400Hz]
แอมป์ กระแสตรง ( DC A) 60A ±2%rdg±5dgt
แอมป์ กระแสสลับ (AC A) 60A ±2%rdg±5dgt (50/60Hz)
ความต้านทาน 340Ω/3.4/34/340kΩ/3.4/34MΩ
±1%rdg±3dgt (0~340kΩ) / ±5%rdg±5dgt (3.4MΩ) / ±15%rdg±5dgt (34MΩ)
ความต่อเนื่องในการใช้งาน (Continuity buzzer) Buzzer sounds below 30Ω10Ω
(Continuity buzzer works on 340Ω range only)
ความถี่ (Frequency) (AC A) 3.4/10kHz ±0.1%rdg±1dgt
(AC V) 3.4/34/300kHz ±0.1%rdg±1dgt
(Input sensitivity Current: more than 15A, Voltage: more than 30V)
ความโตของห่วงแคล้มป์วัด (Conductor size) ±6mmmax.
ทนโวลท์สูง ( Withstand Voltage) 3700V AC for 1 minute
ตามมาตรฐาน (Applicable standards) IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1
แหล่งจ่ายไฟ (Power Source) R03 (DC 1.5V) × 2
* Continuous measuring time: approx. 45 hours
(Auto power save: approx. 10 minutes)
ขนาดตัวเครื่อง ( Dimensions) 128(L) × 87(W) × 24(D)mm
น้ำหนัก (Weight) 210g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง (Accessories) R03 (DC 1.5V) × 2, Instruction Manual
อุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อเพิ่ม (Optional) 9107 (Carrying case [Soft])


ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคล้มป์มิเตอร์ :: KEW MATE 2001

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมีแคล้มป์ในตัว สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 100A ทั้ง AC และ DC

kyoritsu-thailand

CEดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคล้มป์มิเตอร์ Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor KEW MATE 2001KEW MATE 2001

คุณลักษณะ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์ KEW MATE 2001

 • สามารถวัดกระแสไฟทั้ง AC และ DC สูงถึง 60A (KEW MATE 2000)/100A (KEW MATE 2001) ด้วย OPEN CLAMP SENSOR
 • จอแสดงผล Bar Graph ที่แสดงค่าได้ถึง 3400 หลัก
 • ขนาดพกพาสะดวกและทนทานต่อการใช้งาน
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.III 300V

คุณสมบัติ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์ KEW MATE 2000

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์KEW MATE 2001
โวลท์ กระแสตรง (DC V) 340mV/3.4/34/340/600V (Input Impedance: 10MΩ)
±1.5%rdg±4dgt
โวลท์ กระแสสลับ (AC V) 3.4/34/340/600V (Input Impedance: 10MΩ)
±1.5%rdg±5dgt [50~400Hz]
แอมป์ กระแสตรง ( DC A) 100A ±2%rdg±5dgt
แอมป์ กระแสสลับ (AC A) 100A ±2%rdg±5dgt (50/60Hz)
ความต้านทาน 340Ω/3.4/34/340kΩ/3.4/34MΩ
±1%rdg±3dgt (0~340kΩ) / ±5%rdg±5dgt (3.4MΩ) / ±15%rdg±5dgt (34MΩ)
ความต่อเนื่องในการใช้งาน (Continuity buzzer) Buzzer sounds below 30Ω10Ω
(Continuity buzzer works on 340Ω range only)
ความถี่ (Frequency) (AC A) 3.4/10kHz ±0.1%rdg±1dgt
(AC V) 3.4/34/300kHz ±0.1%rdg±1dgt
(Input sensitivity Current: more than 25A, Voltage: more than 30V)
ความกว้างปากแคล้มป์ Conductor size ±10mm max.
ทนโวลท์สูง ( Withstand Voltage) 3700V AC for 1 minute
ตามมาตรฐาน (Applicable standards) IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution degree 2
IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1
แหล่งจ่ายไฟ (Power Source) R03 (DC 1.5V) × 2
* Continuous measuring time: approx. 45 hours
(Auto power save: approx. 10 minutes)
ขนาดตัวเครื่อง ( Dimensions) 128(L) × 91(W) × 27(D)mm
น้ำหนัก (Weight) 220g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง (Accessories) R03 (DC 1.5V) × 2, Instruction Manual
อุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อเพิ่ม (Optional) 9107 (Carrying case [Soft])


ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคลมป์มิเตอร์ :: KEW 2012R

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมีแคล้มป์ในตัว สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 120A ทั้ง AC และ DC แบบ TRUE-RMS 

kyoritsu-thailand

CEดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคล้มป์มิเตอร์ Digital Multimeter with AC/DC Clamp SensorKEW MATE 2012RKEW 2012R

ภาพประกอบเครื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคล้มป์มิเตอร์ KEW MATE 2012R

คุณลักษณะ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์ KEW 2012R

 • นวัตกรรมทางมัลติมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟได้สูงถึง 120A AC/DC
 • เทคโนโลยีชนิดปากเปิดอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับวัดกระแสไฟ AC/DC
 • ขนาดกะทัดรัดและเชื่อถือได้เท่ากับมัลติมิเตอร์แบบดั้งเดิมขนาดมาตรฐาน

คุณสมบัติ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์ KEW 2012R

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและแคล้มป์มิเตอร์KEW 2012R
โวลท์ กระแสตรง (DC V) 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (Input impedance: approx. 10MΩ)
1.0%rdg±3dgt
โวลท์ กระแสสลับ (AC V) 6.000/60.00/600.0V (Input impedance: approx.10MΩ)
1.5%rdg±5dgt (45 ~ 400Hz)
แอมป์ กระแสตรง ( DC A) 60.00/120.0A
2.0%rdg±8dgt (60A)
2.0%rdg±5dgt (120A)
แอมป์กระแสสลับ (AC A) 60.00/120.0A
2.0%rdg±5dgt (45 ~ 65Hz)
ความต้านทาน (Ω) 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ
1.0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ)
2.0%rdg±5dgt (6MΩ)
3.0%rdg±5dgt (60MΩ)
ความต่อเนื่องในการใช้งาน (Continuity buzzer) Buzzer sounds below 35±25Ω
ทดสอบไดโอด Diode test 2V3.0%rdg±5dgtOpen-loop voltage: approx. 2.7V
ค่าความจุ Capacitance 400.0nF/4.000/40.00µF
2.5%rdg±10dgt
ความถี่ Frequency (AC A) 100/1000Hz/10kHz
0.2%rdg±2dgt (100Hz)
0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10kHz)
(DC A) 100/1000Hz/10/100/300.0kHz
0.2%rdg±2dgt (100Hz)
0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300.0kHz)
(Input sensitivity Current : more than 2A Voltage : more than 2V [~10kHz]/more than 20V [10k~300kHz])
ความกว้างปากแคล้มป์ Conductor size Ø12mm max.
ทนโวลท์สูง Withstand voltage 3540V AC for 5 seconds
ตามมาตรฐาน Applicable standards IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.II 600V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326
แหล่งจ่ายไฟ Power source R03 (1.5V) × 2 * Continuous measuring time: DCV: approx. 150hours, ACA: approx. 25hours (Auto power save: approx. 15 minutes)
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions 128 (L) × 92 (W) × 27 (D) mm
น้ำหนัก Weight 220g approx. (including batteries)
อุปกรณ์ที่แถมมากับเครื่อง Accessories R03 (1.5V) × 2, Instruction manual
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม Optional 9107 (Carrying case [Soft])


ลำดับความปลอดภัยของมิเตอร์ Meter Catagory I, II, III, IV ลำดับความปลอดภัยของมิเตอร์ Meter Catagory I, II, III, IV มิเตอร์ที่ใช้วัดค่าทางไฟฟ้ามีลำดับมาตราฐาน (Cat.) อยู่ 4 ระดับ
ตามมาตราฐาน IEC 61010-1 ของสาขาไฟฟ้าอีเลคโทรนิคส์ของยุโรป
การออกแบบมิเตอร์จึงมุ่งถึงความปลอดภัยในการวัดค่าทางไฟฟ้าของระดับนั้นเป็นหลักจึงควรเลือกใช้มิเตอร์ให้ถูกต้องตาม Cat. เพื่อความเหมาะสม ตัวอย่งการใช้มิเตอร์วัดในบริเวณต่างๆ
ประเภทการวัดคำอธิบายตัวอย่าง
CAT.I สำหรับการวัดวงจรของอุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ที่ไม่ได้ต่อตรงกับ MAINS วงจรควบคุมระดับสัญญาณของแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ (Low Voltage) ฯลฯ
CAT.II สำหรับการวัดจงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อตรงกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องแบบพกพา เช่น สว่าน เครื่องเจียร ฯลฯ
CAT.III สำหรับการวัดในการติดตั้งภายในอาคาร ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตัวตัดวงจร ฯลฯ
CAT.IV สำหรับการวัดสายเคเบิลจากหม้อแปลงจนถึงตู้เมนสวิตช์บอร์ดโดยไม่รวมหม้อแปลงฯ สายไฟฟ้าเหนือศีรษะ ระบบสายเคเบิล ฯลฯ
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด