• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

มัลติมิเตอร์ MULTIMETR

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeters)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายประเภท แบบเดียวกับอนาล็อคมัลติมิเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถวัดปริมาณกระแสสลับ วัดการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ วัดความจุไฟฟ้าและตรวจสอบไดโอดได้อีกด้วย นอกจากนี้ บนแผงหน้าของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยังมีสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (safety symbols) กำกับไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลสำหรับเตือนผู้ใช้ให้มีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เองและให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เสมอ


kyoritsu-thailand

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1009

KEW 1009 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เหมาะสำหรับงานทั่วไป ใช้งานง่าย ราคาประหยัด

 • จอ LCD แสดงค่าได้ถึง 4000 หลัก
 • ระบบปรับเปลี่ยนเรนจ์อัตโนมัติหรือเปลี่ยนเรนจ์โดยผู้ใช้งาน (พร้อมระบบ คางค่าเรนจ์)
 • เรนจ์วัดความต้านทานพร้อมสัญญาณเตือน ใช้วัดค่าความต่อเนื่องได้
 • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 30 นาที
 • ออกแบบเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานสากล IEC61010-1 CAT.III 300V
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1009

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1011

KEW 1011 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมแบบ TRUE-RMS (เฉพาะรุ่น 1012) และวัดอุณหภูมิได้

 • 6040 หลัก พร้อมจอแสดงผล Bar Graph
 • ฟังก์ชัน MIN/MAX ช่วยบันทึกค่าต่ำสุดและสูงสุดได้
 • การวัดค่าแรงดันแบบ True RMS จะวัดและระบุรูปคลื่นที่ผิดเพี้ยนได้ (KEW 1012)
 • ฟังก์ชัน DUTY (สามารถวัดความกว้างของพัลส์/คาบของพัลส์)
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1011

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1012

KEW 1012 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมแบบ TRUE-RMS (เฉพาะรุ่น 1012) และวัดอุณหภูมิได้

 • 6040 หลัก พร้อมจอแสดงผล Bar Graph
 • ฟังก์ชัน MIN/MAX ช่วยบันทึกค่าต่ำสุดและสูงสุดได้
 • การวัดค่าแรงดันแบบ True RMS จะวัดและระบุรูปคลื่นที่ผิดเพี้ยนได้ (KEW 1012)
 • ฟังก์ชัน DUTY (สามารถวัดความกว้างของพัลส์/คาบของพัลส์)
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1012

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1018/1018H

KEW 1018/1018H ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้เลย ย่านการวัดแบบออโต้

 • จอ LCD แสดงค่าได้ถึง 4000 หลัก
 • ระบบปรับเปลี่ยนเร้นจ์อัตโนมัติ
 • มีเร้นจ์ใช้ทดสอบไดโอด
 • มีเร้นจ์ใช้ทดสอบตัวเก็บประจุ
 • การทดสอบความต่อเนื่อง
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1018/1018H

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1030

KEW 1030 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดกะทัดรัด ปลายปากกามีแสงช่วยให้วัดในที่มืดได้สะดวก

 • ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน
 • ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยวัสดุสองชนิด ทำให้ใช้งานได้คล่องมือ
 • ปลายปากกามีแสง ช่วยในการวัดในที่มืด
 • จอ LCD มี Backlight ช่วยในการวัดในที่มืด
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1030

 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1051/1052

KEW 1051/1052 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงด้วยระบบ TRUE-RMS 1000V ทั้ง AC และ DC

 • เครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูง เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
 • ความแม่นยำสูงที่ DC basic Accuracy เท่ากับ 0.09%
 • แสดงข้อมูลการนับได้ 6,000 จำนวน กราฟแท่งที่แบ่งออกเป็น 31 ส่วน โดยมีจอแสดงผลแสงสีส้มจากด้านหลัง
 • เครื่องวัดค่า True-RMS
 • สามารถเลือกโหมดการตรวจจับค่า True-RMS หรือค่า MEAN ได้
 • ฟังก์ชัน Low-pass ฟิลเตอร์ วัดแรงดันและความถี่ได้อย่างมั่นใจในวงจรขับมอเตอร์แบบปรับความเร็ว
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1051/1052

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1061

KEW 1061 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงด้วยระบบ TRUE-RMS 1000V ทั้ง AC และ DC

 • สามารถวัดครอบคลุมความถี่ AC ตั้งแต่ 10Hz ถึง 100kHz *สำหรับ 1062 เท่านั้น
 • สามารถเลือกโหมดการตรวจจับค่า True-RMS หรือค่า MEAN ได้ 1062 เท่านั้น
 • เครื่องวัด AC และ AC+DC แบบ True-RMS *สำหรับ 1061, 1062 เท่านั้น แสดงค่า AC และ DC พร้อมกันผ่านจอแสดงผลคู่
 • หาค่าสูงสุดภายในเวลาที่รวดเร็วที่ 250?s *สำหรับ 1062 เท่านั้น
 • ฟังก์ชัน Low-pass ฟิลเตอร์ วัดแรงดันและความถี่ได้อย่างมั่นใจ ในวงจรขับมอเตอร์แบบปรับความเร็ว *ยกเว้นสำหรับรุ่น 1061
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1061

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1062

KEW 1062 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงด้วยระบบ TRUE-RMS 1000V ทั้ง AC และ DC

 • สามารถเลือกโหมดการตรวจจับค่า True-RMS หรือค่า MEAN ได้ 1062 เท่านั้น
 • เครื่องวัด AC และ AC+DC แบบ True-RMS *สำหรับ 1061, 1062 เท่านั้น แสดงค่า AC และ DC พร้อมกันผ่านจอแสดงผลคู่
 • หาค่าสูงสุดภายในเวลาที่รวดเร็วที่ 250s *สำหรับ 1062 เท่านั้น
 • ฟังก์ชัน Low-pass ฟิลเตอร์ วัดแรงดันและความถี่ได้อย่างมั่นใจในวงจรขับมอเตอร์แบบปรับความเร็ว *ยกเว้นสำหรับรุ่น 1061
 • มีฟังก์ชัน Low Power (W) สำหรับการวัดความต้านทานของส่วนต่างๆ บนแผงวงจร (PCB) ที่มีค่ากระแสต่ำ *สำหรับ 1062 เท่านั้น
 • ฟังก์ชันการสอบเทียบค่าโดยผู้ใช้
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1062
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1021R

KEW 1021R

 • Elegant and easy-to-use cabinet
 • Large display with 6000 counts and backlight
 • Enhanced current measuring function using an external clamp sensor
 • Two detachable holders, flat and wing type
 • Accurate reading with True RMS
 • Safety Standard IEC61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V
ดูรายละเอียด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1021R
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด