• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า INSULATION TESTER

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง (High Voltage Insulation Testers)

มิเตอร์วัดฉนวนไฟฟ้าแบบใช้แรงดันไฟฟ้าสูง สามารถทดสอบกำหนดแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 2500V ถึง 12000V มิเตอร์รุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัด ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง มีสเกล 2 สเกล จึงอ่านค่าได้ง่าย


kyoritsu-thailand

 เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3121A

KEW 3121A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 100 กิกะโอห์ม ที่ 2,500V

 • มีสเกลแสดงค่า 2 สเกล ซึ่งมิเตอร์จะเปลี่ยนสเกลแสดงค่าเองโดยอัตโนมัติตามค่าที่วัด และจะมี LED แสดงถึงสเกลที่ใช้อ่านค่าในขณะนั้น
 • ตัวมิเตอร์ป้องกันน้ำได้
 • ตัวกล่องบรรจุเป็นแบบสำเร็จรูปที่สามารถบรรจุตัวมิเตอร์และสายวัดไว้ในกล่องใบเดียวกัน
 • ออกแบบเพื่อการใช้งานแบบประหยัดพลังงาน
ดูรายละเอียด เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3121A

 เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3122A

KEW 3122A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 200 กิกะโอห์ม ที่ 5,000V

 • มีสเกลแสดงค่า 2 สเกล ซึ่งมิเตอร์จะเปลี่ยนสเกลแสดงค่าเองโดยอัตโนมัติตามค่าที่วัด และจะมี LED แสดงถึงสเกลที่ใช้อ่านค่าในขณะนั้น
 • ตัวมิเตอร์ป้องกันน้ำได้
 • ตัวกล่องบรรจุเป็นแบบสำเร็จรูปที่สามารถบรรจุตัวมิเตอร์และสายวัดไว้ในกล่องใบเดียวกัน
 • ออกแบบเพื่อการใช้งานแบบประหยัดพลังงาน
ดูรายละเอียด เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3122A

 เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3123A

KEW 3123A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 400 กิกะโอห์ม ที่ 100,000

 • มีสเกลแสดงค่า 2 สเกล ซึ่งมิเตอร์จะเปลี่ยนสเกลแสดงค่าเองโดยอัตโนมัติตามค่าที่วัด และจะมี LED แสดงถึงสเกลที่ใช้อ่านค่าในขณะนั้น
 • ตัวมิเตอร์ป้องกันน้ำได้
 • ตัวกล่องบรรจุเป็นแบบสำเร็จรูปที่สามารถบรรจุตัวมิเตอร์และสายวัดไว้ในกล่องใบเดียวกัน
 • ออกแบบเพื่อการใช้งานแบบประหยัดพลังงาน
ดูรายละเอียด เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3123A

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3122A

3124 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 200 กิกะโอห์ม ที่ 2,500V

 • วัดค่าฉนวนได้สูงมากถึง 100GΩ ปรับแรงดันทดสอบได้ตั้งแต่ 1kV ถึง 10kV
 • มีช่องจ่ายแรงดันไฟ DC เพื่อต่อกับเครื่องบันทึกค่า
 • ขนาดของแรงดันทดสอบจะแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าปัด
 • มีระบบคายประจุไฟฟ้าออกจากวงจรที่วัดโดยอัตโนมัติเมื่อหยุดวัด
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเมียมชนิดชาร์จใหม่ได้
ดูรายละเอียด เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3122A

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester 3125

3125 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 1 เทลาร์โอห์ม ที่ 5,000V

 • ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงต้านทานฉนวนกันความร้อน
 • จอภาพตัวเลขขนาดใหญ่พร้อมด้วย Bar Graph และแสงไฟพื้นหลัง
 • มีฟังก์ชั่นการวัดดรรชนีความต้านทานฉนวน (Polarization index: PI)
 • มีการแสดงแรงดันขาออกและแรงดันปล่อยประจุ
 • มีฟังก์ชั่นการคายประจุอัตโนมัติและฟังก์ชันการเตือนสำหรับแรงดันขาออกเตือนสำหรับแรงดันขาออก
 • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61010-1 CAT. III 600V
ดูรายละเอียด เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester 3125

 เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3127

3127 เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูงที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

 • ต้านทานฉนวนสูงสุดถึง 10TΩ
 • กระแสลัดวงจรสูงสุดถึง 5mA
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
 • จอขนาดใหญ่ซึ่งแสดงผลด้วยกราฟแท่ง
 • ความต้านทานในการทดสอบกว้างตั้งแต่ 250V ถึง 5000V
 • รูปทรงทนทานเหมาะสำหรับใช้งานกับ IP65 (ฝาครอบปิด)
ดูรายละเอียด เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester KEW 3127

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester 3128

3128 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 35 เทลาร์โอห์ม ที่ 12,000V

 • ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงต้านทานฉนวนกันความร้อน
 • ทดสอบด้วยฟังก์ชั่นการวินิจฉัย
 • เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะของฉนวนกันความร้อน
 • แสดงภาพของความต้านทานฉนวนกันความร้อนและการรั่วไหล
 • หน่วยความจำภายในที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 40,000 (สูงสุด)
ดูรายละเอียด เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester 3128
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด