• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า INSULATION TESTER

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าแบบอนาล็อก

 

KEW 3121B

KEW3121B HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER

-ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-แสดงช่วงค่าที่วัดได้อัตโนมัติ ด้วยไฟ LED ที่แตกต่างกัน
-พร้อมปากคีบที่ออกแบบมาใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
-พร้อมกระเป๋าแข็งแรงทนทาน
-ออกแบบตามาตราฐาน IEC61010-1 CAT IV300V

ดูรายละเอียด เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation/Continuity Tester 3001B

kew 3122B

KEW3122B HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER

-ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-แสดงช่วงค่าที่วัดได้อัตโนมัติ ด้วยไฟ LED ที่แตกต่างกัน
-พร้อมปากคีบที่ออกแบบมาใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
-พร้อมกระเป๋าแข็งแรงทนทาน
ออกแบบตามาตราฐาน IEC61010-1 CAT IV300V

ดูรายละเอียด เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation/Continuity Tester 3005A


 kew 3123

KEW3123B HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER

• ตัวกล่องบรรจุเป็นสำเร็จรูป
• มีสายวัดไฟแรงสุงใว้ในกล่องใบเดียวกัน
• มีสเกลแสดงค่า 2 สเกลซึ่งมีเตอร์จะเปสี่ยนสกลแสดงค่าเองโดยอัตโนมัติตามค่าที่วัด และมีLED แสดงถึงเกลที่ใช่อ่านค่าในขณะนั้น
• ต้วมิเตอร์ป้องกัน้ำได้ (Drip proof (IP41)
• ออกแบบเพื่อการใช้งานแบบประหยัดพลังาน

ดูรายละเอียด เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation/Continuity Tester 3005A


 kew3124

KEW3124B HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER

• วัดค่าฉนวนได้สุงมากถึง 100GΩ ปรับแรงดันทดสอบได้ตั้งแต่ 1KV ถึง 10 KV
• มีช่องจ่ายแรงดันไฟ DC เพือต่อกับเครื่องบันทึกค่า
• ขนาดของแรงดันทดสอบจะแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าปัด
• มีระบบคายประจุไฟฟ้าออกจากวงจรที่วัดโดยอัตโนมัติ เมือหยุดวัด
• ใช้พลังงานจากแบตเตอร์แบบนิกเกิลแคดเมียมชนิดชาร์ใหม่ได้

ดูรายละเอียด เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation/Continuity Tester 3005A


 analog insulation continuity testers 3131A

 3131A เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง

 • เครื่องวัดรุ่น 3131A เป็นเครื่องวัดที่มีคุณภาพสูง ใช้สายวัดที่มีค่าความต้านทานต่ำ เพื่อใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นและสเกลวัดค่าสามารถอ่านได้ง่าย
 • วัดค่าฉนวนไฟฟ้าได้สูงถึง 100MΩ ที่ 250V, 200MΩ ที่ 500V และ 400MΩ ที่ 1000V และยังสามารถวัดความต่อเนื่องได้ถึง 20Ω
 • มีหลอดไฟเตือนเมื่อวงจรที่จะวัดมีแรงดันไฟฟ้าอยู่
 • ระบบคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ จะคายประจุออกจากวงจรที่วัดค่าทันทีที่ปล่อยปุ่ม TEST
 • ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับวงจรของมิเตอร์โดยใช้ฟิวส์ (เฉพาะเร้นจ์ความต่อเนื่อง)
 • ใช้หลอดไฟแสดงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • ปุ่มปรับตั้งศูนย์อยู่หน้าเครื่อง จึงสะดวกต่อการใช้งาน
 • มีหลอดไฟส่องสว่างสำหรับช่วยในการอ่านค่าในที่มืด
 • ปุ่ม Test กดล็อคได้ ช่วยให้สะดวกในการวัดค่าต่อเนื่อง

 ดูรายละเอียด เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation/Continuity Tester 3005A


 analog insulation continuity testers 3132A

 3132A เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง

 • ป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรกและละอองน้ำได้ ออกแบบตามมาตรฐาน IEC60529 IP54
 • มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC61010-1 และ IEC61557
 • ปริมาณกระแสต่ำสุดขณะวัดความต้านทานไฟฟ้าเท่ากับ  1mA
 • กระแสในวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA
 • มีวงจรคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับคายประจุไฟฟ้าที่สะสมในวงจรที่วัด (ระบบจะคายประจุไฟฟ้าที่ค้างในวงจรออกโดยอัตโนมัติ หลังการวัดเสร็จสิ้น)
 • มีเสียงและหลอดไฟเตือน เมื่อวงจรที่จะวัดมีแรงดันไฟฟ้าอยู่
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตัวมิเตอร์ทำจากวัสดุแบบใหม่กันกระแทก
 • เร้นจ์แรงดันไฟฟ้าสลับเป็นสเกลที่มีช่องห่างแบบเท่ากันตลอดสเกล จึงอ่านค่าได้ง่าย
 • ใช้แบตเตอรี่ AA, R6P จำนวน 6 ก้อน

 ดูรายละเอียด เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation/Continuity Tester 3005A

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าแบบอนาล็อก
 HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER:: KEW 3124B

kyoritsu-thailand

CEkew3124

  Auto  1kv  10kv  Extemal Power Supply

• วัดค่าฉนวนได้สุงมากถึง 100GΩ ปรับแรงดันทดสอบได้ตั้งแต่ 1KV ถึง 10 KV
• มีช่องจ่ายแรงดันไฟ DC เพือต่อกับเครื่องบันทึกค่า
• ขนาดของแรงดันทดสอบจะแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าปัด
• มีระบบคายประจุไฟฟ้าออกจากวงจรที่วัดโดยอัตโนมัติ เมือหยุดวัด
• ใช้พลังงานจากแบตเตอร์แบบนิกเกิลแคดเมียมชนิดชาร์ใหม่ได้

ทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง Insulation Resistance

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 3124B
Test voltage (variable) 1k-10kV*1 1000V
Measuring ranges
(Automatic change)
1.6GΩ/100GΩ (Auto ranging) 100MΩ
Measurement accuracy

0.05GΩ-50GΩ
±10% rdg

1-100MΩ
Other ranges accuracy ±1% of scale length*2 ±1% of scale length
Open circuit voltage ±2% ±10%
Output voltage and set
voltage indicate
DC 0-10kV ±2%rdg±2dgt

 

General

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง3124B
Power source Ni-MH (1.2V) ×8 / External supply DC 15V
Dimensions 200(L) × 140(W) × 80(D) mm
Weight 1.5kg approx.
Included Accessories 7082 (Lead for recorder)
7083 (Lead for battery charging)
7084 (Earth and guard leads)
8266 (120V) or 8267 (230V) (AC Adaptor)
9176 (Carrying case [Hard])
Ni-MH rechargeable battery × 8
Instruction manual

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าแบบอนาล็อก
 HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER:: KEW 3123B

kyoritsu-thailand

CEkew 3123

5000V  10KV

• ตัวกล่องบรรจุเป็นสำเร็จรูป
• มีสายวัดไฟแรงสุงใว้ในกล่องใบเดียวกัน
• มีสเกลแสดงค่า 2 สเกลซึ่งมีเตอร์จะเปสี่ยนสกลแสดงค่าเองโดยอัตโนมัติตามค่าที่วัด และมีLED แสดงถึงเกลที่ใช่อ่านค่าในขณะนั้น
• ต้วมิเตอร์ป้องกัน้ำได้ (Drip proof (IP41)
• ออกแบบเพื่อการใช้งานแบบประหยัดพลังาน

ทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง Insulation Resistance

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง3123B
DC Test Voltage 5000/10000V
Measuring ranges
(automatic change)
5GΩ/200GΩ (Auto-ranging) (5000V)
10GΩ/400GΩ (Auto-ranging) (10000V)
First effective measuring range 0.2 - 100GΩ (5000V)
0.4 - 200GΩ (10000V)
Accuracy ± 5% rdg
Other ranges accuracy ±10% rdg or 0.5% of scale length

General

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง3123B
Power source R6 (AA) (1.5V) × 8
Dimensions 200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm
Weight approx. 1kg
Included Accessories 7165A (Line probe) (3m)
7224A (Earth cord) (1.5m)
7225A (Guard code) (1.5m)
8019 (Hook type prod)
9158 (Hard case)
R6 (AA) × 8
Instruction manual
Optional Accessories 7168A
(Line probe with aligator clip)
8324 (Adaptor for recorder)
7253 (Longer Line probe with alligator clip) (15m)

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าแบบอนาล็อก
 HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER:: KEW 3122B

kyoritsu-thailand

CEkew 3122B

5000V

-ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-แสดงช่วงค่าที่วัดได้อัตโนมัติ ด้วยไฟ LED ที่แตกต่างกัน
-พร้อมปากคีบที่ออกแบบมาใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
-พร้อมกระเป๋าแข็งแรงทนทาน
-ออกแบบตามาตราฐาน IEC61010-1 CAT IV300V

ทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง Insulation Resistance

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง3122B
Test voltage 5000V
Measuring ranges 5GΩ/200GΩ (Auto-ranging)
Accuracy

0.2 - 100GΩ: ±5%rdg
0 - 0.2GΩ, 100GΩ - ∞:
±10%rdg or 0.5% of scale length

General

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง3122B
Applicable standards IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V
Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2
Power source DC12V : LR14/R14 × 8pcs
Dimensions 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm
300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (Hard case)
Weight 1.7kg approx.
Included Accessories 7165A (Line probe: 3m)
7264 (Earth cord: 3m)
7265 (Guard cord: 3m)
8019 (Hook type prod)
9183 (Carrying case[Hard])
LR14 (Alkaline battery size C) × 8
Instruction manual
Optional Accessories 7168A (Line probe with aligator clip: 3m)
7253 (Longer line probe with alligator clip: 15m)
8324 (Adaptor for recorder)

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าแบบอนาล็อก
 HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER:: KEW 3121B

kyoritsu-thailand

CEKEW 3121B

2500v

-ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-แสดงช่วงค่าที่วัดได้อัตโนมัติ ด้วยไฟ LED ที่แตกต่างกัน
-พร้อมปากคีบที่ออกแบบมาใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
-พร้อมกระเป๋าแข็งแรงทนทาน
-ออกแบบตามาตราฐาน IEC61010-1 CAT IV300V

ทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง Insulation Resistance

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง3121B
Test voltage 2500V
Measuring ranges 2GΩ/100GΩ (Auto-ranging)
Accuracy

0.1 - 50GΩ: ±5%rdg
0 - 0.1GΩ, 50GΩ - ∞:
±10%rdg or 0.5% of scale length

General

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง3121B
Applicable standards IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V
Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2
Power source DC12V : LR14/R14 × 8pcs
Dimensions 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm
300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (Hard case)
Weight 1.6kg approx.
Included Accessories 7165A (Line probe: 3m)
7264 (Earth cord: 3m)
7265 (Guard cord: 3m)
8019 (Hook type prod)
9182 (Carrying case[Hard])
LR14 (Alkaline battery size C) × 8
Instruction manual
Optional Accessories 7168A (Line probe with aligator clip: 3m)
7253 (Longer line probe with alligator clip: 15m)
8324 (Adaptor for recorder)

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด