• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

เครื่องวัดความต้านทานลูป LOOP/PSC/RCD TESTER

Kyoritsu มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล (Rcd Testers)

มิเตอร์รุ่น 5406A เป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดค่า RCD(ELCB) โดยจะวัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time) ได้ ณ จุดจ่ายไฟโดยตรง เช่น ที่เต้าเสียบ ในมิเตอร์รุ่น 5406A จะควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้กระแสที่ใช้ในขณะทดสอบมีค่าคงที่ แม้ว่าแรงดันของแหล่งจ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม จึงทำให้ค่าที่วัดได้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น


มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล RCD TESTER :: 5402D

มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล วัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time) ที่ย่าน x1 และ x5

kyoritsu-thailand

มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล RCD Tester 5402D

คุณลักษณะทั่วไป :: มิเตอร์วัดและครวจสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด 5402D

 • เป็นเบรคเกอร์กันไฟดูดทำงานโดยอาศัยว่าตอนไฟดูดหรือไฟจะรั่วลงดิน เบรคเกอร์ RCCB จะมีตัววัดกระแสไฟฟ้าไหลเข้าและกระแสไฟฟ้าไหลออก ถ้ามีค่าเกินเช่น 30 ma ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคน เบรคเกอร์ก็จะทริปตัดไฟในวงจรทั้งหมด
 • แสดงเวลาการตัดวงจรด้วยตัวเลขขนาดใหญ่
 • ใช้หลอดนีออนสองดวงในการตรวจสอบการต่อสายไฟเข้ากับระบบ
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย
 • เลือกมุมเฟสในการวัดได้ทั้งที่ 0 และ 180 องศา

คุณสมบัติ :: มิเตอร์วัดและตรวจสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด 5402D

มิเตอร์วัดและตรวจสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด5402D
กระแสไฟการตัด 5/10/30/100/300/500mA
Fault Condition Settings × 1/2, × 1, Fast (250mA)
ความไวในการตัดวงจร 2000ms, 40ms (Fast Trip)
การตัดวงจรต่ำสุด 1ms
ความแม่นยำในการตัดวงจร ±2%rdg±3dgt
ระบบแรงดันไฟฟ้า 220/230/240V 50Hz/60Hz
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 2200V AC for 1 minute
ขนาดของตัวเครื่อง 140(L) × 90(W) × 20(D)mm
น้ำหนัก 350g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 7019 (Test Leads) , Carrying Case , Instruction Manual

มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล RCD TESTER :: 5406A

มิเตอร์วัดค่า RCD (ELCB) โดยจะวัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time) ได้ ณ จุดจ่ายไฟโดยตรง

kyoritsu-thailand

CEมิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล RCD Tester 5406A

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด / มิเตอร์ทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด 5406A

 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง
 • มีหลอด LED 3 ดวง สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้า
 • เลือกมุมเฟสที่จะวัดได้ทั้งที่ 0 และ 180 องศา โดยใช้สวิตช์เลือกเพื่อการอ่านค่าที่รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
 • แสดงเวลาการตัดวงจรด้วยตัวเลขขนาดใหญ่
 • สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ RCD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด : (Standard, Selective, AC และ A(DC sensitive breakers))
 • มีวงจรจ่ายกระแสคงที่ ทำให้ค่าที่อ่านได้มีความถูกต้องแม้ในสภาวะไฟตก
 • จอแสดงผลเป็นแบบตัวเลขขนาดใหญ่
 • แสดงการกลับขั้วสายไฟและสายนิวทรัลได้

คุณสมบัติ :: เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด / มิเตอร์ทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด 5406A

เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด / มิเตอร์ทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด5406A
กระแสไฟฟ้า 10/20/30/200/300/500mA
Fault Condition Settings × 1/2, × 1, × 5, × DC, AUTO RAMP
ความไวในการตัดวงจร 1000ms, 200ms (×5)
ความละเอียดในการตัดวงจร 1ms
ความแม่นยำในการตัดวงจร ±0.6%rdg±4dgt
ระบบแรงดันไฟฟ้า 230V+10%-15% (195V~253V) 50Hz
มาตรฐานความปลอดภัย IEC 61557-1,-6 ,IEC 61010-1 CAT.III 300V, IEC 61010-2-031 Pollution Degree 2
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 3700V AC for 1 minute IP Rating IEC 60529-IP54
ขนาดตัวเครื่อง 186(L) × 167(W) × 89(D)mm
น้ำหนัก 800g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง Molded plug test leads , Pouch for test leads, Shoulder Strap, Instruction Manual
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 7121B (Simplified measurement probe)

มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล RCD TESTER :: 5410

มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล การตั้งการตัดกระแส (Trip) : 5mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA

kyoritsu-thailand

CEมิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล RCD Tester 5410

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด / เครื่องทดสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด 5410

 • การวัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time)
 • การวัดค่ากระแสตัดวงจร
 • การทดสอบระยะไกล
 • การวัดแรงดันไฟฟ้า
 • การตรวจสอบแรงดันหน้าสัมผัสแบบอัตโนมัติ (Contact Voltage)
 • สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้ (การออกแบบเพื่อ IEC60529 IP54)
 • แสงไฟพื้นหลัง
 • Back Light อำนวยความสะดวกในการทำงานที่สว่าง

คุณลักษณะเฉพาะ :: เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด / เครื่องทดสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด 5410

Measurement of RCD trip time - Measurement of trip out current

เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด/เครื่องทดสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด5410
Range ×5 ×1 ×1/2 AUTO RAMP (mA)
Rated Voltage 100V±10% , 200V+32%/-10% , 400V±10% , 50/60Hz)
Test current x5 : 15/30/50/100mA
x1 / x1/2 : 15/30/50/100/200/500mA
Auto Ramp : 15/30/50/100/200/500mA
ช่วงการวัด x5 : Testing time 200ms
X1 / x1/2 : Testing time 2000ms
Auto Ramp : Testing time 300ms × 15steps

 

คุณสมบัติ :: เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด / เครื่องทดสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด 5410

Voltage Measurement

เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูดเครื่องทดสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด5410
ช่วงการวัด 80V~450V (50/60Hz)
ความแม่นยำ ±2%rdg±4dgt
ตามมาตรฐาน IEC 61010-1 Pollution degree2 CAT.III 300V / CAT.II 400V
IEC 61010-031, IEC 61557-1, 6 , IEC 60529 (IP54)
จอแสดงผล 1999 counts (3 1/2digits), Large LCD
อุณหภูมิและความชื้นขณะใช้งาน 0ºC~40ºC, relative humidity 85% (no condensation)
อุณหภูมิและความชื้นในการเก็บรักษา -20ºC~60ºC, relative humidity 85% (no condensation)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC3700V / 1 min. (between electrical circuit and enclosure)
ค่าความต้านทานความเป็นฉนวน 50MΩ or more / 1000V (between electrical circuit and enclosure)
แหล่งจ่ายไฟ DC 12V / Size AA battery R6P (SUM-3) × 8 pcs.
ขนาดของตัวเครื่อง 186(L)×167(W)×89(D)mm
น้ำหนัก Approx. 965g (including batteries)
Possible number of Measurements 1200 times or more (measure every 30 seconds at ×1/2 Range, lΔn=100mA)
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 7128A (Test leads), 7129A (Test lead with alligator clip), 8017 (Long pin) × 2 , Cord case, Strap belt, Instruction manual, Size AA battery R6P(SUM-3)×8pcs.

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด