• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

เครื่องวัดความต้านทานลูป LOOP/PSC/RCD TESTER

Kyoritsu มิเตอร์สอบความต้านทานลูป (Loop/psc Testers)

กรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ทำให้เกิดมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลมาที่ตัวอุปกรณ์ เมื่อผู้ใช้งานสัมผัสกับตัวอุปกรณ์ก็จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้ การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนี้ทำได้โดยการติดตั้งระบบสายดิน หรืออุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วไหลไว้ แต่หากว่าการติดตั้งทำไว้ไม่ถูกต้อง เช่น มีค่าความต้านทานระหว่างสายดินกับจุดใช้งานสูง หรือติดตั้งขนาดของอุปกรณ์ป้องกันเล็กเกินไป เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นก็จะไม่สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้เช่นกัน เราควรตรวจสอบค่าความต้านทานของระบบสายดินและขนาดของอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสม จึงจะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้


มิเตอร์สอบความต้านทานลูป LOOP/PSC TESTER :: 4116A

มิเตอร์ตรวจสอบความต้านทานลูป ย่านการวัด Loop Impedance : 20/200/2000 โอห์ม มีความละเอียดถึง 0.01 OHM

kyoritsu-thailand

CEมิเตอร์สอบความต้านทานลูป Loop/PSC Tester 4116A

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องตรวจสอบความต้านทานลูป 4116A

 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง
 • มีหลอด LED 3 ดวง สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้า
 • ย่านการวัดความต้านทานที่ 2000Ω ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 15mA เท่านั้น ซึ่งจะไม่ทำให้ตัว RCD ตัดวงจร เพราะค่าต่ำสุดที่ทำให้ RCD ตัดวงจรคือ 30mA
 • อ่านค่ากระแสลัดวงจร ณ จุดที่วัด (Prospective Short Circuit Current: PSC) (เฉพาะรุ่น 4118A/4120A เท่านั้น)
 • มีฟังก์ชั่นวัดแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อการทดสอบ
 • จอแสดงผลเป็นแบบตัวเลขขนาดใหญ่ ทำให้อ่านค่าได้ง่าย
 • วัดค่าความต้านทานแบบ Low Loop Resistance ซึ่งมีความละเอียดถึง 0.01Ω
 • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อมิเตอร์มีความร้อนเกินกำหนด
 • แสดงการกลับขั้วสายไฟและสายนิวทรัลได้
 • ออกแบบให้กันน้ำได้ในระดับ IP54
 • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61557

คุณสมบัติ :: เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล 4116A

เครื่องตรวจสอบความต้านทานลูป4116A
Loop Impedance Ranges 20/200/2000Ω Loop
Loop Impedance Accuracy ±2%rdg±4dgt
AC Test Current 20Ω 25A / 200Ω 2.3A / 2000Ω 15mA
AC Test Period 20Ω (20ms) / 200Ω (40ms) / 2000Ω (280ms)
Voltage 110V-260V ±2%rdg±4dgt
Operating Voltage 230V+10% -15% (195V~253V) 50Hz
มาตรฐานความปลอดภัย Safety Standard IEC 61010-1 CAT.III 300V, IEC 61557-1, -3 IEC 61010-2-031 Pollution Degree 2
IP Rating IEC 60529-IP54
Dimensions 185(L) × 167(W) × 89(D)mm
Weight 750g approx.
Accessories Molded plug test leads , Pouch for test leads , Shoulder Strap Instruction Manual
Optional 7121B (Simplified measurement probe)

มิเตอร์สอบความต้านทานลูป LOOP/PSC TESTER :: 4118A

มิเตอร์ตรวจสอบความต้านทานลูป ย่านการวัด Loop Impedance : 20/200/2000 โอห์ม มีความละเอียดถึง 0.01 OHM มีวงจร D-Lok ใช้ป้องกันการลัดวงจรของ Breaker

kyoritsu-thailand

CEมิเตอร์สอบความต้านทานลูป Loop/PSC Tester 4118A

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องตรวจสอบความต้านทานลูป 4118A

 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้ค่าที่ได้มีความเที่ยงตรงสูง
 • มีวงจร Automatic RCD (ELCB) lock device ป้องกันการตัดวงจรของ breaker ในขณะที่วัดค่าอยู่
 • แสดงค่าด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่
 • วัดความต้านทาน Loop ได้ (low loop resistances) มีความละเอียดถึง 0.01 OHM
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อเครื่องเกิดความร้อนเกินกว่าที่กำหนด
 • แสดงการกลับขั้วของสายไฟและสายนิวทรัลได้
 • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61557 IP54, ระดับป้องกัน IP64
 • อ่านค่าของกระแสลัดวงจรระหว่างสายไฟกับสายดินได้ทันที (ProspectiveShort Circuit Current (PSC) and earth fault current)

คุณสมบัติ :: เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล 4118A

เครื่องตรวจสอบความต้านทานลูป4118A
Loop Impedance Ranges 20/200/2000Ω Loop
ความแม่นยำของความต้านทาน ±2%rdg±4dgt
ทดสอบกระแส AC 20Ω 25A / 200Ω 2.3A / 2000Ω 15mA
AC Test Period 20Ω (20ms) / 200Ω (40ms) / 2000Ω (280ms)
PSC range 200A(2.3A 40ms) / 2000A(25A 20ms) / 20kA(25A 20ms)
Voltage 110V-260V ±2%rdg±4dgt
Operating Voltage 230V+10% -15% (195V~253V) 50Hz
มาตรฐานความปลอดภัย Safety Standard IEC 61010-1 CAT.III 300V, IEC 61557-1,-3 , IEC 61010-2-031 Pollution Degree 2 , IP Rating IEC 60529-IP54
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions 185(L) × 167(W) × 89(D)mm
น้ำหนัก Weight 750g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง Accessories Molded plug test leads , Pouch for test leads , Shoulder Strap , Instruction Manual
Optional 7121B (Simplified measurement probe)

มิเตอร์สอบความต้านทานลูป LOOP/PSC TESTER :: 4120A

มิเตอร์ตรวจสอบความต้านทานลูป ย่านการวัด Loop Impedance : 20/200/200 โอห์ม มีความละเอียดถึง 0.01 OHM มีวงจร D-Lok ใช้ป้องกันการลัดวงจรของ Breaker

kyoritsu-thailand

CEมิเตอร์สอบความต้านทานลูป Loop/PSC Tester 4120A

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องทดสอบความต้านทานลูป / เครื่องทดสอบการลัดวงจรระหว่างสายไฟ 4120A

 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้ค่าที่ได้มีความเที่ยงตรงสูง
 • มีหลอดนีออน 3 ดวง แสดงสถานะการต่อสายของมิเตอร์เข้ากับเต้าเสียบว่าต่อได้ถูกต้องหรือไม่
 • มีวงจร Automatic RCD (ELCB) lock device ป้องกันการตัดวงจร ของ breaker ในขณะที่วัดค่าอยู่
 • แสดงค่าด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่
 • วัดความต้านทาน Loop ได้ (low loop resistances) มีความละเอียดถึง 0.01 OHM
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อเครื่องเกิดความร้อนเกินกว่าที่กำหนด
 • แสดงการกลับขั้วของสายไฟและสายนิวทรัลได้
 • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61557 IP54, ระดับป้องกัน IP64
 • อ่านค่าของกระแสลัดวงจร ระหว่างสายไฟกับสายดินได้ทันที (ProspectiveShort Circuit Current (PSC) and earth fault current)

คุณลักษณะเฉพาะ :: เครื่องทดสอบความต้านทานลูป / เครื่องทดสอบการลัดวงจรระหว่างสายไฟ 4120A

เครื่องทดสอบความต้านทานลูป / เครื่องทดสอบการลัดวงจรระหว่างสายไฟ
4120A
ช่วงความต้านทานลูป 20/200/2000Ω (20/200Ω D-LOK)
ความแม่นยำความต้านทานลูป ±2%rdg±4dgt
AC Test Current 20Ω 25A 200Ω 2.3A 2000Ω 15mA
AC Test Period 20Ω (20ms) 200Ω (40ms) 2000Ω (280ms)
PSC Ranges 200A (2.3A 40ms) 2000A (25A 20ms) D-LOK
20kA (25A 20ms) D-LOK
PSC Ranges Accuracy Consider accuracy of Loop impedance
Voltage 110V-260V ±2%rdg±4dgt
Operating Voltage 230V+10% -15% (195V~253V) 50Hz
มาตรฐานความปลอดภัย IEC  61010-1 CAT.III 300V , IEC 61557-1,-3 , IEC 61010-2-031 Pollution Degree 2 , IP Rating ,  IEC 60529-IP54
ขนาดของตัวเครื่อง 185(L) × 167(W) × 89(D)mm
น้ำหนัก 960g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง Molded plug test leads , 7121B (Simplified measurement probe) , Pouch for test leads , Shoulder Strap , Instruction Manual
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด