• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน EARTH TESTER

Kyoritsu มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน (Earth Testers)

มิเตอร์วัดความต้านทานดิน ของ Kyoritsu เป็นมิเตอร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน ด้วยวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ ทำให้มีผลกระทบต่อวงจรที่น้อยมาก (The effect of commercial frequencies and a synchronous rectifying circuit) นอกจากนี้ ยังใช้วัดแรงดันไฟฟ้าระบบสายดิน (Earth voltage) ได้ด้วย


มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน EARTH TESTER :: 4102A

มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดินแบบเข็ม ใช้งานง่าย ราคาประหยัด ช่วงการวัด 0-1200 โอห์ม

มิเตอร์วัดความต้านทานดินของ Kyoritsu เป็นมิเตอร์ที่สูงด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก ผู้ใช้งานทั่วไปเสมอมา ด้วยวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างคงที่ ทำให้มีผลกระทบต่อวงจรน้อยมาก (The effect of commercial frequencies and a synchronous rectifying circuit) นอกจากนี้ ยังใช้วัดแรงดันไฟฟ้าระบบสายดิน (Earth voltage) ได้ด้วย

CEมิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester 4102A มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester 4102A มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester 4102A

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องวัดความต้านทานดินแบบเข็ม 4102A

 • นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการวัดความเที่ยงตรงแล้ว ยังให้สายวัดสำหรับระบบการวัดแบบสองเส้นอย่างง่ายมาเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานด้วย (สามารถแขวนเครื่องไว้กับคอได้เพื่อความสะดวกในการวัด)
 • เครื่องวัดได้รับการออกแบบให้ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าของสายดินและความต้านทานของหลักดินเสริม (Auxiliary Earth Spike)
 • สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้ ตามมาตรฐาน IEC 529 IP54
 • อ่านค่าความต้านทานของสายดินได้โดยตรงจากสเกล
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1
 • สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของสายดินได้
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตัวมิเตอร์ทำจากวัสดุแบบใหม่กันกระแทกปริมาณกระแสที่จ่ายจะมีค่าไม่เกิน 2mA ซึ่งไม่ทำให้ระบบตัดไฟรั่วไฟเกิน (Leakage Current Breaker) ทำการตัดวงจร
 • มีหลอดไฟแสดงภาวะพร้อมทำงาน ("OK" lamp) โดยจะติดสว่างเมื่อการต่อระหว่างเครื่องวัดกับหลักดินถูกต้องสมบูรณ์ (4102A)

คุณสมบัติ :: เครื่องวัดความต้านทานดินแบบเข็ม 4102A

ช่วงการวัด

เครื่องวัดความต้านทานดินแบบเข็ม4102A
ความต้านทานของสายดิน 0~12 Ω/0~120 Ω/0~1200 Ω
แรงดันไฟของสายดิน [50,60Hz] 0~30V AC
ความแม่นยำ Earth Resistance: ±3% of full scale
Earth Voltage: ±3% of full scale
การป้องกันแรงดันไฟเกิน Earth Resistance : 276V AC for 10 seconds across 2 of the 3 terminals
Earth Voltage: 276V AC for 1 minute
มาตรฐานความปลอดภัย IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2, IEC 61557
ทนแรงดันไฟ 3700V AC for 1 minute
แหล่งจ่ายไฟ R6P (AA) (1.5V) × 6
ขนาดตัวเครื่อง 105(L) × 158(W) × 70(D)mm
น้ำหนัก 600g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 7095A (Earth resistance test leads) × 1set , (red-20m, yellow-10m, green-5m) , 8032 (Auxiliary earth spikes) × 1set , 7127A (Simplified measurement probe) × 1set , R6P (AA) × 6 , Neck strap , Instruction Manual , Carrying Case 4102A (Soft case) 4102A-H (Hard case)
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 7100 (Precision measurement cord set)


มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน EARTH TESTER :: 4105A / 4105-H

มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดินแบบดิจิตอล ใช้งานง่าย ช่วงการวัด 0-1200 โอห์ม ได้มาตรฐาน IEC 529 IP64

CEมิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester 4105A / 4105-H มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester 4105A / 4105-H มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester 4105A / 4105-H

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องวัดความต้านทานดิน 4105A / 4105-H

4105A รุ่นกระเป๋าแบบหนัง
4105A-H รุ่นกระเป๋าแบบพลาสติก

 • นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการวัดความเที่ยงตรงแล้ว ยังให้สายวัดสำหรับระบบการวัดแบบสองเส้นอย่างง่ายมาเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานด้วย (สามารถแขวนเครื่องไว้กับคอได้เพื่อความสะดวกในการวัด)
 • เครื่องวัดได้รับการออกแบบให้ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าของสายดินและความต้านทานของหลักดินเสริม (Auxiliary Earth Spike)
 • สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้ ตามมาตรฐาน IEC 529 IP54
 • อ่านค่าความต้านทานของสายดินได้โดยตรงจากสเกล
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1
 • สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของสายดินได้
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตัวมิเตอร์ทำจากวัสดุแบบใหม่กันกระแทก
 • ปริมาณกระแสที่จ่ายจะมีค่าไม่เกิน 2mA ซึ่งไม่ทำให้ระบบตัดไฟรั่วไฟเกิน (Leakage Current Breaker) ทำการตัดวงจร
 • มีหลอดไฟแสดงภาวะพร้อมทำงาน ("OK" lamp) โดยจะติดสว่างเมื่อการต่อระหว่างเครื่องวัดกับหลักดินถูกต้องสมบูรณ์ (4102A)

คุณสมบัติ :: เครื่องวัดความต้านทานดิน 4105A / 4105-H

 • ป้องกันฝุ่นและน้ำได้ (ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 529 IP54)
 • วัดค่าความต้านทานดินได้ทั้งแบบปกติและแบบง่าย (Simplified Measurement) ด้วยสายวัดที่ให้มาพร้อมกับตัวมิเตอร์
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1
 • สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของสายดินได้
 • มีระบบเตือนอัตโนมัติ เม??อค่าความต้านทานของหลักดินเสริมมีค่าสูงกว่าที่กำหนด
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตัวมิเตอร์ทำจากวัสดุแบบใหม่กันกระแทก
 • ปริมาณกระแสที่จ่ายจะมีค่าไม่เกิน 2mA ซึ่งไม่ทำให้ระบบตัดไฟรั่วไฟเกิน (Leakage Current Breaker) ทำการตัดวงจร

ช่วงการวัด

เครื่องวัดความต้านทานดิน4105A / 4105-H
ความต้านทานสายดิน Earth Resistance: 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω
แรงดันไฟของสายดิน    Earth Voltage [50,60Hz]: 0~200V AC
ความแม่นยำ Earth Resistance: ±2%rdg±0.1Ω (20Ωrange) ±2%rdg±3dgt (200Ω/2000Ωrange)
Earth Voltage: ±1%rdg±4dgt
การป้องกันแรงดันไฟเกิน   Earth Resistance: 280V AC for 10 seconds across 2 of the 3 terminals
Earth Voltage: 300V AC for 1 minute
มาตรฐานความปลอดภัย    IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2, IEC 61557
ทนแรงดันไฟ 3700V AC for 1 minute
แหล่งจ่ายไฟ R6P (AA) (1.5V) × 6
ขนาดตัวเครื่อง 105(L) × 158(W) × 70(D)mm
น้ำหนัก  550g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง  7095A (Earth resistance test leads) × 1set   , (red-20m, yellow-10m, green-5m) , 8032 (Auxiliary earth spikes) × 1set  ,  7127A (Simplified measurement probe) × 1set ,  R6P (AA) × 6 ,  Neck strap  , Instruction Manual ,Carrying Cas 4105A (Soft case)  4105A-H (Hard case)
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม       7100 (Precision measurement cord set)


มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน EARTH TESTER :: 4106

CEมิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester 4106

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล 4106

 • เครื่องทดสอบความต้านทานดิน (Earth Resistance & Resistivity) แบบ 2/3/4 เส้น ออกแบบมาสำหรับการวัดความต้านทานดินและคำนวณสภาพต้านทานพื้นดิน (soil Earth Resistivity: ρ) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดระบบการต่อลงดินขนาดใหญ่ เนื่องจากใช้กระแสทดสอบปริมาณมากขนาด 80mA (มากสุด) ทำให้ได้ความละเอียดสูงขนาด 1mΩ ในช่วง 2Ω การวัดสภาพต้านทานดินมีประโยชน์สำหรับการสำรวจดิน นอกจากนี้ยังเหมาะกับการสำรวจทางธรณีวิทยาอีกด้วย
 • วัดความต้านทานดินหกช่วง ครอบคลุมการวัดตั้งแต่ 0.001 Ω ถึง 200 kΩ
 • การวัดสภาพต้านทานดินจะได้รับการคำนวณโดยอัตโนมัติหลังจากตั้งระยะห่างระหว่างหลักดินเสริม (Auxiliary Earth Spike) แล้ว (วิธีของเวนเนอร์)
 • การเลือกแบบอัตโนมัติและแบบด้วยตัวเองของความถี่กระแสทดสอบ (Test Current Frequency) ภายในสี่ช่วงความถี่ 94/105/111/128Hz KEW 4106 จะเลือกความถี่ที่เหมาะสมที่สุดให้ในโหมดอัตโนมัติ
 • วิธีการกรองชั้นสูง (ใช้หลักการของวิธีแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว: Fast Fourier Transform (FFT)) ช่วยลดสัญญาณกวนแทรกสอดได้เพื่อให้การวัดที่เสถียร
 • หน้าจอสามารถแสดงผลย่อยๆได้หลายรูปแบบ เช่น ความต้านทานของหลักดินเสริม ความถี่ของกระแสทดสอบ แรงดันไฟฟ้าและความถี่ของการแทรกสอด (Interference) (สัญญาณรบกวน (noise)) ความต้านทานตกค้าง Rk (ResidualResistance Rk) ฯลฯ
 • การเตือนเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนมากเกินไปและความต้านทานหลักดินเสริมสูง
 • คุณสมบัติที่เป็นกลางจะกำจัดความต้านทานตกค้างของสายวัด (Rk) เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถวัดความต้านทานดินต่ำได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 • จอแสดงผลแบบกราฟิกขนาดใหญ่พร้อมด้วยแสง (Back light) สำหรับการอ่านค่าตัวเลขในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
 • สามารถบันทึกผลการวัดได้มากถึง 800 ผลในหน่วยความจำ และเรียกดูได้ในจอแสดงผล
 • ผลที่เก็บไว้สามารถโอนไปยัง PC ผ่านทางอะแดปเตอร์ USB (Model 8212-USB) ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ "KEW Report" ซึ่งให้มาด้วย
 • การออกแบบที่ทนทานต่อสภาพการนำไปใช้งาน พร้อมด้วยการป้องกัน IP

คุณลักษณะเฉพาะ :: เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล 4106

Earth resistance Re

(Rg at p measurement)

RangeResolutionMeasuring rangeAccuracy
0.001Ω 0.03~2.099Ω ±2%rdg±0.03Ω
20Ω 0.01Ω 0.03~20.99Ω ±2%rdg±5dgt (*1)
200Ω 0.1Ω 0.3~209.9Ω  
2000Ω 3~2099Ω  
20kΩ 10Ω 0.03~20.99kΩ  
200kΩ 100Ω 3~209.9kΩ  

Auxiliary earth resistance Rh, Rs

เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล4106
Accuracy 8% of Re+Rh+Rs
Output Voltage on open circuit 7~12V DC
Output Short Circuit Current 200mA DC min.
Accuracy ±1.5%rdg±5dgt (20Ω)
±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)

Earth resistivity ρ

RangeResolutionMeasuring rangeAccuracy
0.1Ω•m~1Ω•mAutoranging 0.2~395.6Ω•m ρ=2×π×a×Rg (*2)
20Ω   0.2~3956Ω•m  
200Ω   20~39.56kΩ•m  
2000Ω   0.2~395.6kΩ•m  
20kΩ   2.0~1999kΩ•m  
200kΩ      

Series interference voltageUst (A.C only) (*3)

RangeResolutionMeasuring rangeAccuracy
50V 0.1V 0~50.9Vrms ±2%rdg±2dgt (50/60Hz)

Frequency Fst

RangeResolutionMeasuring rangeAccuracy
Autoranging 0.1Hz, 1Hz 40Hz~500Hz ±1%rdg±2dgt

คุณสมบัติ :: เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล 4106

เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล4106
ทนต่อแรงดันไฟ between the electrical circuit and enclosure AC3540V(50/60Hz) / 5 sec.
ตามมาตรฐาน IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.IV 150V Pollution degree 2
IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54)
แหล่งจ่ายไฟ Power Source DC12V : sizeAA manganese dry battery (R6P) × 8 (Auto power off: approx. 5 minutes)
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions 167(L) × 185(W) × 89(D) mm
น้ำหนัก Weight approx. 900g (including batteries)
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมตัวเครื่อง 7229A (Earth precision measurement),
7238A (Simplified measurement test leads), 8032 (Auxiliary earth spikes [2 spiks/set])×2 sets (4 spikes in total), 8200-04 (Cord reel [4 pcs])×1 set, 8212-USB (USB adaptor with "KEW Report(Software)"), 9121 (Shoulder strap), 9125 (Carrying case), R6P×8, Instruction manual, Calibration certificate
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 8212-RS232C (RS232C adaptor with "KEW Report(Software)")

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด