• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

แคล้มป์มิเตอร์ CLAMP METER

อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์ Analogue Clamp Meter :: 2608A

แคล้มป์มิเตอร์แบบเข็ม สามารถวัดได้ ACV, ACA และ DCV มีปุ่มล็อคเข็มเพื่อสะดวกต่อการอ่านค่า

kyoritsu-thailand

CEอนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์ AC Analogue Clamp Meter 2608A2608A

คุณลักษณะ :: อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์ MODEL 2608A

 • วัดแรงดันไฟ DC ได้
 • วัดอุณหภูมิได้เมื่อใช้ร่วมกับสายวัดรุ่นพิเศษ
 • ปากคีบรูปหยดน้ำ ง่ายต่อการใช้งาน

คุณสมบัติ :: อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์ MODEL 2608A

อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์MODEL 2608A
แอมป์ กระแสสลับ AC A 6/15/60/150/300A ±3% of FS
โวลท์ กระแสสลับ AC V 150/300/600V ±3% of FS
โวลท์ กระแสตรง DC V 60V ±3% of FS
ความต้านทาน Ω 1/10kΩ (25/250Ω mid-scale) /±2% of scale length
อุณหภูมิ Temperature -20ºC~+150ºC (with the use of Temperature Probe 7060)
±5ºC (0ºC~+100ºC) / ±10ºC (other ranges)
ความกว้างปากแคล้มป์ Conductor Size Ø33mm max.
ความถี่ Frequency Response 50Hz/60Hz
มาตรฐานความปลอดภัย Safety Standard IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2
IEC 61010-2-031, IEC 61010-2-032
ทนโวลท์สูง Withstand Voltage 3700V AC for 1 minute
แหล่งจ่ายไฟ Power Source R6P (AA) (1.5V) × 1
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions 193(L) × 78(W) × 39(D)mm
น้ำหนัก Weight 275g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมากับเครื่อง Accessories 7066A (Test leads)
8923 (Fuse [0.5A/600V]) × 2 , 9097 (Carrying case), R6P (AA) × 1 , Instruction Manual
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม Optional 7060 (Temperature probe), 8008 (Multi-Tran)

อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์ Analogue Clamp Meter :: 2805

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ขนาดกะทัดรัด ปลายปากกามีแสงช่วยให้วัดในที่มืดได้สะดวก

kyoritsu-thailand

อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์ AC Analogue Clamp Meter 28052805

คุณลักษณะ :: อนาล็อคแคล้มป์ มิเตอร์ Model 2805

 • เปลี่ยนเร้นจ์ได้ง่าย
 • เป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับด้วยยอดจำหน่ายกว่า 1 ล้านเครื่องทั่วโลก

คุณสมบัติ :: อนาล็อคแคล้มป์ มิเตอร์ Model 2805

อนาล็อคแคล้มป์ มิเตอร์Model 2805
แอม์ป กระแสสลับ AC A 6/20/60/200/600A ±3% of FS
โวล์ท กระแสสลับ AC V 150/300/600V ±3% of FS
ความต้านทาน Ω 2kΩ (25Ω mid-scale)
±3% of scale length
ขนาดความกว้างปากแคล้มป์ Conductor Size Ø30mm max.
ความถี่ Frequency response 50~400Hz
ทนโวล์ทสูง Withstand Voltage 2200V AC for 1 minute
แหล่งจ่ายไฟ Power source R6P(AA)(1.5V)×1
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions 220(L) × 83(W) × 40(D)mm
น้ำหนัก Weight 390g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง Accessories 7067 (Test Leads) , 8901 (0.5A/250V fuse) × 2
9054 (Carrying Case) , R6P (AA) × 1 Instruction Manual
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม Optional 8008 (Multi-Tran)
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด