• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

แคล้มป์มิเตอร์ CLAMP METER

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ (AC Digital Clamp Meters)

ในกรณีที่เป็น แคล้มป์มิเตอร์ ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟ (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) แล้วนำสัญญาณที่ได้ผ่านชุดเปลี่ยนจากกระแสเป็นแรงดันไฟฟ้า (I/V circuit) ชุดเรียงกระแส (Rectifier) ชุดเปลี่ยนสัญญาณจาก Analog เป็น Digital (A-D circuit) และเข้าวงจรแสดงค่า (Display circuit) เป็นขั้นสุดท้ายให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงค่าของกระแสที่ไหลในสายไฟฟ้าขณะนั้น


kyoritsu-thailand

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2002PA

2002PA ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สามารถวัดได้ทั้ง ACV ที่ 750V, DCA ที่ 1000V และ ACA สูงสุดที่ 2000A

 • วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ถึง 2000A
 • ฟังก์ชันค้างค่า Peak
 • ปากคีบรูปหยดน้ำขนาดใหญ่ วัดสายไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 55 มม.
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2002PA

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2002R

2002R ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS ACV ที่ 750V, DCA ที่ 1000V และ ACA สูงสุดที่ 2000A

 • วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ถึง 2000A
 • ฟังก์ชันค้างค่า Peak
 • ปากคีบรูปหยดน้ำขนาดใหญ่ วัดสายไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 55 มม.
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2002R

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2006

2006 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถวัดได้ทั้ง ACV, DCA ที่ 500V และ ACA สูงสุดที่ 200A

 • ขนาดเล็ก พกสะดวกวัดได้ทั้งกระแสไฟ AC และ DC
 • วัดค่าได้ละเอียดถึง 0.01A AC/DC
 • วัดแรงดันไฟฟ้าได้ ทั้ง AC/DC
 • วัดความต้านทานไฟฟ้าและอื่นๆ
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2006

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2007A

2007A ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์งานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACV ที่ 750V และ ACA สูงสุดที่ 600A

 • ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนอง IEC 61010-1 CAT.II 300V
 • ฟังก์ชั่นการนอนหลับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 • ฟังก์ชั่นจับข้อมูล
 • display ดิจิตอลสูงสุด 1,000 นับ
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2007A

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2017

2017 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์งานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACV ที่ 600V และ ACA สูงสุดที่ 600A

 • ปากคีบเป็นรูปหยดน้ำ สะดวกกับการใช้งานในที่คับแคบหรือบริเวณที่มีสายไฟฟ้ามาก
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น IEC61010-1, UL3111 และ VDE0411
 • วัดได้ 3 ค่าที่ในตัวเดียว คือ กระแสไฟฟ้าสลับ, แรงดันไฟฟ้าสลับ และความต้านทาน
 • มีเสียงเตือนเมื่อวัดความต่อเนื่องในเร้นจ์ของความต้านทาน
 • ตอบสนองความถี่ในการวัดได้ตั้งแต่ 40Hz ถึง 1kHz ทั้งการวัดกระแสไฟฟ้าสลับและแรงดันไฟฟ้าสลับ
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2017

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2027

2027 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์งานทั่วไปแบบ TRUE-RMS สามารถวัดได้ทั้ง ACV ที่ 600V และ ACA สูงสุดที่ 600A

 • ค่าที่วัดได้เป็นค่าแบบ True RMS ทั้งการวัดกระแสไฟฟ้าสลับและแรงดันไฟฟ้าสลับในทุกรูปคลื่นวัดความถี่ต่ำได้แม่นยำเช่นกัน ตั้งแต่ 10Hz ขึ้นไป
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ยอมรับในระดับสากล เช่น IEC61010-1, UL3111 และ VDE0411
 • วัดได้ 3 ค่าที่ในตัวเดียว คือ กระแสไฟฟ้าสลับ, แรงดันไฟฟ้าสลับ และความต้านทาน
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2027

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2031

2031 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัดกระแส AC เพียงอย่างเดียว สามารถวัดได้สูงสุดที่ 200A

 • ออกแบบเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานสากล IEC1010-1 CAT III, 300V
 • ช่วงสอง AC ปัจจุบัน : 20A และ 200A
 • ฟังก์ชั่นจับข้อมูล
 • ฟังก์ชั่นปิดออโต้ (จะปิดโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 10 นาที)
 • ง่ายต่อการใช้พลังงานในช่วงการเลือกสวิทช์แบบหมุน
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2031

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2040

2040 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สามารถวัดได้ทั้ง ACV, DCV ที่ 600V และ ACA ที่ 600V และ ACA สูงสุดที่ 600A

 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.IV 600V
 • แคล้มป์มิเตอร์ CAT.IV วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ทั้งในวงจรกำลังต่ำและวงจรกำลังสูง
 • มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า และสายงานซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า
 • หลอดไฟสีแดงบนหน้าปัดซึ่งเป็นฟังก์ชัน "Non Contact Voltage" จะเตือนผู้ใช้ถึงแรงดันไฟฟ้าสลับที่มีอยู่
 • ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยวัสดุสองชนิด ทำให้ใช้งานได้กระชับมือ
 • แสดงผลเป็นตัวเลขสูงถึง 6039 หลัก พร้อมจอแสดงผล Bar Graph
 • ฟังก์ชั่น MIN/MAX จะเก็บค่าต่ำสุดและสูงสุดได้อย่างง่ายดายขณะทำการวัด
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter 2040

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter KEW 2200 KEW 2200 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter
 • รูปทรงเหมาะมือ น้ำหนักเบาบางเฉียบ
 • แคลมป์มิเตอร์วัดไฟกระแสสลับ 1000A
 • ย่านวัดอัตโนมัติ AC40/4000/1000A
 • พิเศษก้ามปูทรงหยดน้ำขนาด 33 มม. ใช้งานแม้ในพื้นที่แคบ
 • ฟังก์ชัน DMM วัดค่า ACV,DCV, วัดความต่อเนื่องของวงจรโดยแสดงผลด้วยเสียง
 • ป้องกันกระแสไฟโดยไม่มีฟิวส์ในเร้นจ์ / สูงสุดถึง 600 V
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter KEW 2200

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter KEW SNAP 200

KEW SNAP 200 แคล้มป์มิเตอร์แบบตัวเลข

 • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61010-1 CAT III 300V สามารถวัด 40/400A/AC
 • ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • มีปุ่ม DATA HOLD สำหรับล็อคค่าที่วัดได้ เพื่อสะดวกในการใช้งานในที่แคบ
 • LCD แสดงได้สูงสุด 4000 หลัก
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter KEW SNAP 200

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter KEW SNAP 203

KEW SNAP 203 ดิจิตอลแคล้มป์ สำหรับงานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 400A

 • จอแสดงผลแบบ LCD แสดงผลได้สูงสุด 4199 หลัก
 • ระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน เตือนที่จอแสดงผลด้วยสัญญาณ BATT
 • ระบบเตือนเมื่อวัดค่าเกินพิกัดเตือนที่จอแสดงผลด้วยสัญลักษณ์ OL
 • ช่วงเวลาตอบสนอง 0°~+40° อุณหภูมิใช้งาน 0°-40° ใช้พลังงานต่อเพียง 15mA
 • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเกิน 10 นาที
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter KEW SNAP 203

KYORITSU KEW2117R

KEW 2117R  ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์งานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACV ที่ 600A และ ACA สูงสุดที่ 600A

 •  Clamp มีความปลอดภัย
 • ตัวเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว
 • หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่ายพร้อมความความละเอียด 0.01A
 • การอ่านที่ถูกต้องด้วย True RMS ปรับอัตโนมัติ 60/600/1000A
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
 • มาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V

ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter KEW 2117R

 

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด