• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ (AC/DC Digital Clamp Meters)

ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัญญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ เพราะในกระแสไฟ DC ไม่มีสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำเกิดขึ้นเมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้า DC จึงต้องเปลี่ยนวิธีการวัดโดยติด Hall element เข้าที่ปลาย jaw ของปากคีบเมื่อนำมิเตอร์ไปคล้องกับสายไฟที่มีกระแสไหลอยู่ สนามแม่เหล็กที่เกิดรอบสายไฟจะทำให้ Hall element จ่ายแรงดันไฟฟ้าออกมา แรงดันไฟฟ้านี้จะถูกนำไปแปลงจนเป็นค่าที่สามารถอ่านได้ * Hall element เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายกระแสให้กับ Hall element แล้วนำไปให้ได้รับสนามแม่เหล็ก ก็จะสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกมาทางขั้ว Output Terminal ได้


kyoritsu-thailand

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2003A

2003A ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สำหรับงานที่ต้องการกระแสสูงๆ สามารถวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 2000A

 • วัดได้ทั้งไฟ AC และ DC ด้วยปากคีบขนาดใหญ่
 • วัดค่าได้สูงถึง 2000A ทั้งกระแสไฟ AC และ DC
 • มีช่องจ่ายสัญญาณออกเพื่อต่อกับเครื่องบันทึกค่า
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้า AC/DC ค่าความต้านทานไฟฟ้าและความต่อเนื่องได้
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2003A

 
ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2009R

2009R ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัดได้ทั้ง ACA ที่ DCA สูงสุดที่ 2000A

 • ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ IEC 61010-1 CAT.IV 600V
 • CAT.IV Clamp Meter สามารถวัดแรงดันและปัจจุบันทั้งในที่ต่ำมากและมีวงจรไฟฟ้า
 • ให้ช่วงการวัดที่กว้างจาก 0 ถึง 2000A AC / DC
 • การอ่านที่ถูกต้องทรู RMS ของกระแส AC หรือแรงดันไฟฟ้าที่มีสัญญาณที่บิดเบี้ยว
 • การเปลี่ยนแปลงมาตรการกระแสและแรงดัน mser AS10 สั้นที่สุดเท่าที่มีคุณสมบัติสูงสุดไว้
 • ฟังก์ชันที่จะอนุญาตให้สำหรับการอ่านง่ายของแกว่งกระแสหรือแรงดัน
 • ให้ออกไป aRecorder สำหรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2009R

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2010

2010 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 20A ความละเอียดที่ 1 mA

 • เป็นแคล้มป์มิเตอร์ความไวสูง วัดได้ทั้งไฟ AC และ DC
 • มีความละเอียดในการวัดถึง 0.1mA สำหรับเร้นจ์ AC และ 1mA สำหรับเร้นจ์ DC
 • มีช่องต่อสัญญาณออกไปยังเครื่องบันทึกค่า
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2010

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2033

2033 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 300A ความละเอียดที่ 0.01A

 • ออกแบบเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ IEC 61010-1 CAT.III 300V
 • ความละเอียดขั้นต่ำของ 0.01A AC / DC
 • ความสามารถในการวัดกระแส AC และ DC ถึง 300A
 • ฟังก์ชั่นจับข้อมูล
 • ออโต้ศูนย์ฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้หนึ่งสัมผัสศูนย์ปรับ
 • ฟังก์ชั่นการนอนหลับเพื่อประหยัดการใช้แบตเตอรี่
 • 24 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง tesr วางรูปปาก
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2033

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2046R

2046R ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัดได้ทั้ง ACV, DCV ที่ 600V และ ACA, DCV ที่ 600V และ ACA, DCA สูงสุดที่ 600A

 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.IV 600V
 • แคล้มป์มิเตอร์ CAT.IV วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ทั้งในวงจรกำลังต่ำและวงจรกำลังสูง
 • จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและสายงานซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า
 • หลอดไฟสีแดงบนหน้าปัดซึ่งเป็นฟังก์ชัน "Non Contact Voltage" จะเตือนผู้ใช้ถึงแรงดันไฟฟ้าสลับที่มีอยู่
 • ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยวัสดุสองชนิด ทำให้ใช้งานได้กระชับมือ
 • แสดงผลเป็นตัวเลขสูงถึง 6039 หลัก พร้อมจอแสดงผล Bar Graph
 • ฟังก์ชัน MIN/MAX จะเก็บค่าต่ำสุดและสุงสุดได้อย่างง่ายดายขณะทำการวัด
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2046R

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2055

2055 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สามารถวัดได้ทั้ง ACV, DCV ที่ 600V และ ACA, DCA สูงสุดที่ 1000A

 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.IV 600V
 • แคล้มป์มิเตอร์ CAT.IV วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ทั้งในวงจรกำลังต่ำและวงจรกำลังสูง
 • จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า และสายงานซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า
 • หลอดไฟสีแดงบนหน้าปัดซึ่งเป็นฟังก์ชัน "Non Contact Voltage" จะเตือนผู้ใช้ถึงแรงดันไฟฟ้าสลับที่มีอยู่
 • ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยวัสดุสองชนิด ทำให้ใช้งานได้กระชับมือ
 • แสดงผลเป็นตัวเลขสูงถึง 6039 หลัก พร้อมจอแสดงผล Bar Graph
 • ฟังก์ชัน MIN/MAX จะเก็บค่าต่ำสุดและสูงสุดได้อย่างง่ายดายขณะทำการวัด
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2055

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2056R

2056R ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัดได้ทั้ง ACV, DCV ที่ 600V และ ACA, DCA สูงสุดที่ 1000A

 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.IV 600V
 • แคล้มป์มิเตอร์ CAT.IV วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ทั้งในวงจรกำลังต่ำและวงจรกำลังสูง
 • จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า และสายงานซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า
 • หลอดไฟสีแดงบนหน้าปัดซึ่งเป็นฟังก์ชัน "Non Contact Voltage" จะเตือนผู้ใช้ถึงแรงดันไฟฟ้าสลับที่มีอยู่
 • ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยวัสดุสองชนิด ทำให้ใช้งานได้กระชับมือ
 • แสดงผลเป็นตัวเลขสูงถึง 6039 หลัก พร้อมจอแสดงผล Bar Graph
 • ฟังก์ชัน MIN/MAX จะเก็บค่าต่ำสุดและสูงสุดได้อย่างง่ายดายขณะทำการวัด
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter 2056R
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด