• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

แคล้มป์มิเตอร์ CLAMP METER

Kyoritsu ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ (Leakage Clamp Meters)

หาก RCD มีการทริปให้ต่อสายข้าม RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 3 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้าทั้งสามเส้นรวมทั้งสายนิวทรัล) จากนั้นจอแสดงผลของเครื่องมือจะอ่านค่ากระแสรั่วไหลลงดินขณะติดตั้งได้ด้วยความละเอียดสูง สมมุติให้จอแสดงผลอ่านค่าผลการค้นหาสาเหตุกระแสรั่วไหลได้ 43.5 mA ความผิดพร่องในวงจรไฟฟ้าก็จะตรวจพบได้โดยง่าย ปกติแล้ว การใช้ระบบนี้ในการค้นหาสาเหตุจะช่วยให้ตรวจพบความผิดพร่องในวงจรไฟฟ้าได้ แต่บางครั้งสาเหตุของกระแสรั่วไหลลงดินจะไม่ได้มาจากความต้านทานฉนวนต่ำแต่เพียงอย่างเดียว เป็นไปได้ที่การทดสอบความเป็นฉนวนนั้น แม้ค่าความต้านทานฉนวนไม่มีค่าต่ำ แต่ RCD ก็ยังทริปอยู่


kyoritsu-thailand

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2412

2412 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สำหรับงานวัดกระแส สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 500A, ปากคีบขนาด 40 mm.

 • ปากคีบรูปหยดน้ำ สะดวกต่อการใช้งาน
 • มีวงจรกรองสัญญาณรบกวน (Harmonics)
 • มีช่องรับไฟจากภายนอกมิเตอร์
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2412

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2413F

2413F ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 1000A ด้วยปากแคล้มป์ขนาด 68 mm.

 • ปากคีบขนาดใหญ่ สะดวกกับการวัดไฟ 3 เฟสที่จะต้องวัดพร้อมกันทั้ง 3 เส้น
 • มีวงจรกรองสัญญาณรบกวน (Harmonics)
 • มีช่องสัญญาณออก
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2413F

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2413R

2413R ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สำหรับงานวัดกระแส สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 500A, ปากคีบขนาด 40 mm.

 • ปากคีบขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 68 มม. สะดวกกับการวัดไฟ 3 เฟสที่จะต้องวัดพร้อมกันทั้ง 3 เส้น หรือ 4 เส้น
 • มีวงจรกรองสัญญาณรบกวน (Harmonics)
 • มีช่องสัญญาณออก (Analogue output) 2 ทาง
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2413R

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2431

2431 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 200A ความละเอียดที่ 0.01 mA

 • มีสวิตช์เลือกความถี่ในการวัดเพื่อป้องกันผลกระทบของสัญญาณรบกวน (Harmonics) ที่เร้นจ์ 20mA มีความละเอียดในการวัดถึง 0.01mA
 • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน (ประมาณ 10 นาที)
 • สวิตช์เป็นแบบหมุน ง่ายต่อการเปิดเครื่องและเลือกเร้นจ์การวัด
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2431

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2432

2432 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

 • มีสวิตช์เลือกความถี่ในการวัดเพื่อป้องกันผลกระทบของสัญญาณรบกวน (Harmonics)
 • วัดกระแสไฟสลับได้ 3 เร้นจ์ คือ 4mA/40mA/100A
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.3 300V
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2432

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2433

2433 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

 • มีสวิตช์เลือกความถี่ในการวัดเพื่อป้องกันผลกระทบของสัญญาณรบกวน (Harmonics)
 • วัดกระแสไฟสลับได้ 3 เร้นจ์ คือ 4mA/40mA/100A
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.3 300V
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2433

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2433R

2433R ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 200A ความละเอียดที่ 0.001 mA

 • ออกแบบให้ทนต่อสนามแม่เหล็กภายนอกได้สูง
 • ทนต่อสนามแม่เหล็กได้สูงสุด 20mA AC เมื่ออยู่ใกล้สายไฟ 100A AC เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.
 • มีสวิตช์เลือกความถี่ในการวัดเพื่อป้องกันผลกระทบของสัญญาณรบกวน (Harmonics)
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2433R

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2434

2434 ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

 • สามช่วงกระแส AC: 400mA/4A/100A
 • ได้รับผลกระทบน้อยโดยสนามแม่เหล็กภายนอกจรจัด 20mA AC สูงสุด ในบริเวณใกล้เคียงกับตัวนำ-15mm เส้นผ่าศูนย์กลางแบก AC 100A
 • ความถี่เลือกสลับเพื่อขจัดผลกระทบของเสียงดนตรี
 • ฟังก์ชั่นจับข้อมูล
 • ฟังก์ชั่นการนอนหลับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 • ออกแบบเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานสากล IEC61010-1 CAT 300V
ดูรายละเอียด ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ Leakage Clamp Meter 2434
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด