• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

แคล้มป์เซนเซอร์ SENSORS

Kyoritsu แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล (Leakage Current Clamp Sensors)


แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล LEAKAGE CURRENT CLAMP SENSORS :: 8141

Leakage current clamp 1000 mA Conductor size 24 mm., Output voltage AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)

kyoritsu-thailand

CEแคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล Leakage Current Clamp Sensors 8141Leakage Current Clamp Sensors 8141

คุณลักษณะเฉพาะ :: แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล 8141

แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล8141
ขนาดของตัวนำ Φ24
กระแส AC 1000mA
แรงดันไฟเอาท์พุต AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
ความแม่นยำ ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) / ±2.0%rdg±0.1mV (40Hz~1kHz)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC 3540V (50/60Hz) for 5 seconds
ความยาวสาย Approx. 2m
ขั้วต่อเอาท์พุต MINI DIN 6pin
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน 0~50ºC, less than 85% RH (without condensation)
ความต้านทานเอาท์พุต Approx. 180Ω
ตามมาตรฐาน

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, CAT.III 300V pollution degree 2

ขนาดตัวเครื่อง 100(L) x 60(W) x 26(D) mm
น้ำหนัก Approx.150g
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 9095 (Portable case), Instruction manual, Cable marker
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 7146 (Banana Φ4 adjuster plug, 7185 (Extension Cable)


แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล LEAKAGE CURRENT CLAMP SENSORS :: 8142

Leakage current clamp 1000 mA Conductor size 40 mm., Output voltage AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)

kyoritsu-thailand

CEแคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล Leakage Current Clamp Sensors 8142Leakage Current Clamp Sensors 8142

คุณลักษณะเฉพาะ :: แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล 8142

แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล8142
ขนาดของตัวนำ Φ40
กระแส AC 1000mA
แรงดันไฟเอาท์พุต AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
ความแม่นยำ ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) / ±2.0%rdg±0.1mV (40Hz~1kHz)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC 3540V (50/60Hz) for 5 seconds
ความยาวสาย Approx. 2m
ขั้วต่อเอาท์พุต MINI DIN 6pin
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน 0~50ºC, less than 85% RH (without condensation)
ความต้านทานเอาท์พุต Approx. 200Ω
ตามมาตรฐาน

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, CAT.III 300V pollution degree 2

ขนาดตัวเครื่อง 128(L) x 81(W) x 36(D) mm
น้ำหนัก Approx.240g
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 9095 (Portable case), Instruction manual, Cable marker
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 7146 (Banana Φ4 adjuster plug, 7185 (Extension Cable)


แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล LEAKAGE CURRENT CLAMP SENSORS :: 8143

Leakage current clamp 1000 mA Conductor size 68 mm., Output voltage AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)

kyoritsu-thailand

CEแคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล Leakage Current Clamp Sensors 8143Leakage Current Clamp Sensors 8143

คุณลักษณะเฉพาะ :: แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล 8143

แคล้มป์วัดกระแสรั่วไหล8143
ขนาดของตัวนำ Φ68
กระแส AC 1000mA
แรงดันไฟเอาท์พุต AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
ความแม่นยำ ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) / ±2.0%rdg±0.1mV (40Hz~1kHz)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC 3540V (50/60Hz) for 5 seconds
ความยาวสาย Approx. 2m
ขั้วต่อเอาท์พุต MINI DIN 6pin
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน 0~50ºC, less than 85% RH (without condensation)
ความต้านทานเอาท์พุต Approx. 120Ω
ตามมาตรฐาน

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, CAT.III 300V pollution degree 2

ขนาดตัวเครื่อง 186(L) x 129(W) x 53(D) mm
น้ำหนัก Approx.490g
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 9095 (Portable case), Instruction manual, Cable marker
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 7146 (Banana Φ4 adjuster plug, 7185 (Extension Cable)

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด