• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

แคล้มป์เซนเซอร์ SENSORS

Kyoritsu แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล
(Leakage&Load Current Clamp Sensors)


แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล
LEAKAGE & LOAD CURRENT CALMP SENSORS :: 8146

Leakage & Load current clamp 30A, Conductor size 24 mm สำหรับมิเตอร์รุ่น 5010/5020, 6310

kyoritsu-thailand

CEแคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล Leakage & Load Current Clamp Sensors 8146 8146Leakage & Load Current Clamp Sensors 8146

คุณลักษณะเฉพาะ :: แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล 8146

แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล8146
ขนาดของตัวนำ Φ24
กระแส AC 30A
แรงดันไฟเอาท์พุต AC 1500mV/30A (AC 50mV/A)
ความแม่นยำ
 • 0~15A
 • 15~30A

 • ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)
 • ±5.0%rdg (50/60Hz) ±10.0%rdg (45Hz~1kHz)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC 3540V for 5 seconds
ความยาวสาย Approx. 2m
ขั้วต่อเอาท์พุต MINI DIN 6pin
อุณหภูมิในการใช้งาน 0~50ºC, less than 85% RH (without condensation)
ความต้านทานเอาท์พุต Approx. 90Ω
ตามมาตรฐาน IEC 61010-1:2001, IEC 61010-2-032:2002, CAT.III 300V pollution degree 2
ขนาดตัวเครื่อง 100(L) x 60(W) x 26(D) mm
น้ำหนัก Approx.150g
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 9095 (Carrying case), Instruction manual, Cable marker
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 7146 (Banana Φ4 adjuster plug) , 7185 (Extension Cable)

แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล
LEAKAGE & LOAD CURRENT CALMP SENSORS :: 8147

Leakage & Load Current Clamp 70A, Conductor size 40 mm สำหรับมิเตอร์รุ่น 5010/5020, 6310

kyoritsu-thailand

CEแคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล Leakage & Load Current Clamp Sensors 8147Leakage & Load Current Clamp Sensors 8147

คุณลักษณะเฉพาะ :: แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล 8147

แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล8147
ขนาดของตัวนำ Φ70
กระแส AC 70A
แรงดันไฟเอาท์พุต AC 3500mV/70A (AC 50mV/A)
Accuracy
 • 0~40A
 • 40~70A

 • ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz), ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)
 • ±5.0%rdg (50/60Hz), ±10.0%rdg (45Hz~1kHz)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC 3540V for 5 seconds
ความยาวสาย Approx. 2m
ขั้วต่อเอาท์พุต MINI DIN 6pin
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน 0~50ºC, less than 85% RH (without condensation)
ความต้านทานเอาท์พุต Approx. 100Ω
ตามมาตรฐาน IEC 61010-1:2001, IEC 61010-2-032:2002, CAT.III 300V pollution degree 2
ขนาดตัวเครื่อง 100(L) x 60(W) x 26(D) mm
น้ำหนัก Approx.240g
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 9095 (Carrying case), Instruction manual, Cable marker
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 7146 (Banana Φ4 adjuster plug) , 7185 (Extension Cable)


แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล
LEAKAGE & LOAD CURRENT CALMP SENSORS :: 8148

Leakage & Load Current Clamp 100A, Conductor size 68 mm สำหรับมิเตอร์รุ่น 5010/5020, 6310

kyoritsu-thailand

CEแคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล Leakage & Load Current Clamp Sensors 8148Leakage & Load Current Clamp Sensors 8148

คุณลักษณะเฉพาะ :: แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล 8148

แคล้มป์วัดกระแสโหลดและกระแสรั่วไหล8148
ขนาดของตัวนำ Φ68
กระแส AC 100A
Output voltage AC 5000mV/100A (AC 50mV/A)
Accuracy
 • 0~80A
 • 80~100A 

 • ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) / ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)
 • ±5.0%rdg (50/60Hz)   /±10.0%rdg (45Hz~1kHz)        
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า  AC 3540V for 5 seconds
ความยาวสาย Approx. 2m
Output connector MINI DIN 6pin
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน    0~50ºC, less than 85% RH (without condensation)
Output impedance Approx. 60Ω  
ตามมาตรฐาน IEC 61010-1:2001,   IEC 61010-2-032:2002,  CAT.III 300V pollution degree 2
ขนาดตัวเครื่อง 186(L) x 129(W) x 53(D) mm
น้ำหนัก Approx.510g
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 9095 (Carrying case), Instruction manual, Cable marker
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม 7146 (Banana Φ4 adjuster plug)  , 7185 (Extension Cable)

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด