• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

แคล้มป์อะแดปเตอร์ CLAMP ADAPTORS

Clamp Adaptors ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นแรงดันไฟฟ้าสลับ วัดค่าได้ตั้งแต่ 0.1mA ถึง 120A เมื่อใช้ร่วมกับมัลติมิเตอร์


แคล้มป์อะแดปเตอร์ CLAMP ADAPTORS :: 8112 / 8112BNC

kyoritsu-thailand

CEแคล้มป์อะแดปเตอร์ Clamp Adaptors 8112 / 8112BNCClamp Adaptors 8112 / 8112BNC

คุณลักษณะทั่วไป :: แคล้มป์อะแดปเตอร์ 8112 / 8112BNC

 • เป็นแคล้มป์อะแดปเตอร์ที่ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นแรงดันไฟฟ้าสลับ วัดค่าได้ตั้งแต่ 0.1mA ถึง 120A เมื่อใช้ร่วมกับมัลติมิเตอร์ โดยมีสวิตช์ปรับเร้นจ์ได้ 3 เร้นจ์ คือ 200mA, 2A และ 20A ตัวอแดปเตอร์ออกแบบให้ปลอดภัย โดยไม่มีชิ้นส่วนภายนอกชิ้นใดเป็นโลหะ

คุณสมบัติเฉพาะ :: แคล้มป์อะแดปเตอร์ 8112 / 8112BNC

ช่วงการวัด8112 / 8112BNC
200mA AC 0~500mA, Accuracy : ±1.5%rdg±0.2mA, 50Hz~1kHz
AC 0~1000mA, Accuracy : ±3%rdg±0.4mA, 40Hz~10kHz
2A AC 0~20A, Accuracy : ±1%rdg±1mA, 40Hz~1kHz
Accuracy : ±1.5%rdg±2mA, 1k~10kHz
20A AC 0~20A, Accuracy : ±1%rdg±0.01A, 40Hz~1kHz
AC 20~60A, Accuracy : ±2.5%rdg, 50Hz~10kHz
AC 60~120A, Accuracy : ±2.5 %rdg, 100Hz~10kHz
Output Voltage8112 / 8112BNC
200mA AC1V/A (1000mA→1V)
20A AC100mV/A(20A→2V)
20A AC10mV/A(120A→1.2V)

 

คุณสมบัติทั่วไป :: แคล้มป์อะแดปเตอร์ 8112 / 8112BNC

แคล้มป์อะแดปเตอร์8112 / 8112BNC
ขนาดตัวนำ Ø8mm max.
ความถี่ 30Hz~100kHz (-3dB)
มาตรฐานความปลอดภัย IEC 61010-1 CAT.II 100V Pollution Degree 2
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 500V AC for 1 minute
ขนาดตัวเครื่อง 153(L) × 18(W) × 23(D)mm
น้ำหนัก 100g approx.
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง 9057 (Carrying Case), Instruction Manual

แคล้มป์อะแดปเตอร์ CLAMP ADAPTORS :: 8113

AC/DC Clamp Adaptors ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้า AC/DC เป็นแรงดันไฟฟ้า AC/DC วัดค่าได้ตั้งแต่ 1 mA ถึง 200A เมื่อใช้ร่วมกับมัลติมิเตอร์

kyoritsu-thailand

แคล้มป์อะแดปเตอร์ Clamp Adaptors 8113Clamp Adaptors 8113

คุณลักษณะทั่วไป :: แคล้มป์อะแดปเตอร์ 8113

 • ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้า AC/DC เป็นแรงดันไฟฟ้า
 • ชนิดของการวัด วัดได้ตั้งแต่ 1mA ถึง 200A เมื่อใช้ร่วมกับโวลต์มิเตอร์ด้วยความละเอียดในการวัดเท่ากับ 0.1Mv

คุณสมบัติเฉพาะ :: แคล้มป์อะแดปเตอร์ 8113

ช่วงการวัด8113
Ammeter Function AC / DC Current
Ammeter Type Clamp
Current Measuring Range AC: 2A, 20A, 200A
Current Measuring Range DC: 2A, 20A, 200A
Ammeter Response Type True RMS
Ranging Manual
Cable Diameter Max 19mm
Current Measuring Range Resolution AC: 2A /100mV/A)/20A (10mV/A)/ 200A (1mV/A)
Current Measuring Range Resolution DC: 2A /100mV/A)/20A (10mV/A)/ 200A (1mV/A)
Current Range AC 1 mA - 200 A
Current Range DC 1 mA - 200 A
DMM Functions AC/DC Current
DMM Response Type True RMS
DMM Type Clamp
Frequency Measuring Range 0Hz to 1kHz
Weight 170g
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด