• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter :: KEW 1051/1052

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงด้วยระบบ TRUE-RMS 1000V ทั้ง AC และ DC

kyoritsu-thailand

CEดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter KEW 1051/1052KEW 1051 / 1052

คุณลักษณะ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล KEW 1051/1052

 • เครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูง เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
 • ความแม่นยำสูงที่ DC basic Accuracy เท่ากับ 0.09%
 • แสดงข้อมูลการนับได้ 6,000 จำนวน กราฟแท่งที่แบ่งออกเป็น 31 ส่วน โดยมีจอแสดงผลแสงสีส้มจากด้านหลัง
 • เครื่องวัด AC และ AC+DC แบบ True-RMS
 • สามารถเลือกโหมดการตรวจจับค่า True-RMS หรือค่า MEAN ได้
 • ฟังก์ชัน Low-pass ฟิลเตอร์ วัดแรงดันและความถี่ได้อย่างมั่นใจ ในวงจรขับมอเตอร์แบบปรับความเร็ว
 • แสดงค่า AC และ DC พร้อมกันผ่านจอแสดงผลคู่
 • ฟังก์ชันการสอบเทียบค่าโดยผู้ใช้

การออกแบบเพื่อความปลอดภัยสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

 • ถูกต้องตาม IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V
 • ตัวปิดขั้วต่อเพื่อป้องกันไม่ให้เสียบสายวัดผิด
 • ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้างมาก ตั้งแต่ -10 ถึง 55 °C

รองรับการจัดการข้อมูลได้อย่างมั่นใจ*

 • หน่วยความจำข้อมูลภายในขนาดใหญ่*
  • KEW 1052: เก็บค่าที่วัดในแบบ logging ได้มากถึง 1,600 ชุดข้อมูล 100 ชุดข้อมูลในแบบ manual
 • ดาวน์โหลดข้อมูลและการตรวจสอบสถานะระบบ ณ ปัจจุบัน ใน PC ผ่านทางอินเตอร์เฟซ USB
  (อุปกรณ์ซื้อเพิ่มเติม : USB Set) *สำหรับ KEW 1052 เท่านั้น
 • สามารถตั้งค่าช่วงเวลาการลงบันทึกได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 30 นาที
 • ข้อมูลผลการทดสอบสามารถโอนไปยังคอมพิวเตอร์ได้หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง
 • สามารถโอนถ่ายข้อมูลและแสดงผลผ่าน PC แบบ Real-time
 • ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในสามารถตรวจสอบได้โดยคอมพิวเตอร์

การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ DMM*

 • ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในสามารถตรวจสอบได้โดยคอมพิวเตอร์
 • รายการข้อมูลที่วัดได้สามารถแปลงเป็นกราฟได้
 • ข้อมูลสามารถถ่ายโอนไปยัง Excel และบันทึกเป็นไฟล์ CSV ได้
 • สามารถวัดครอบคลุมความถี่ AC ตั้งแต่ 10Hz ถึง 100kHz *สำหรับ 1052 เท่านั้น

คุณสมบัติ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล KEW 1051/1052

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลKEW 1051/1052
โหมดการตรวจสอบ RMS
MEAN/RMS (switch) ( 1052 )
โวล์ท กระแสตรง DC V 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V
(Input impedance: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V])
±0.09%rdg±2dgt (Basic accuracy)
โวล์ท กระแสสลับ AC V [RMS] 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V
(Input impedance: 10MΩ < 200pF [600mV], 11MΩ < 50pF [6V], 10MΩ < 50pF [60/600/1000V])
±0.5%rdg±5dgt (Basic accuracy)
แอม์ป กระแสตรง DC A 600.0/6000?A/60.00/440.0mA/6.000/10.00A
±0.2%rdg±2dgt (Basic accuracy)
แอม์ป กระแสสลับ AC A [RMS] 600.0/6000?A/60.00/440.0mA/6.000/10.00A
±0.75%rdg±5dgt (Basic accuracy)
ความต้านทาน ? 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ 
±0.4%rdg±1dgt (Basic accuracy)
ความต่อเนื่องการใช้งาน Continuity buzzer 600.0Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 50Ω30Ω)
ทดสอบไดโอด (Diode test) 2.000VΩ1%rdg±2dgt
Open curcuit voltage < 3.5V (Approx. 0.5mA Measuring Current)
ค่าความจุ Capacitance 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000nF
±2%rdg±5dgt (Basic accuracy)
ความถี่ (Frequency) 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz
±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy)
อุณหภูมิ (Temperature ) -50~600°C?2%rdg±2°C (with the use of K-type Temperature probe)
ฟังก์ชั่นอื่นๆ Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX) *, Minimum value (MIN) *, Average value (AVG)*, Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Save to Memory *
หลอดไฟ (LCD) backlight
ทนโวล์ทได้ (Withstand voltage) 6,880V/5 sec.
ตามมาตรฐาน ( Applicable standards) IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
แหล่งจ่ายไฟ (Power source) R6P (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes)
ขนาดตัวเครื่อง (Dimensions) 192(L)×90(W)×49(D) mm
น้ำหนัก (Weight) Approx. 560g (including batteries)
อุปกรณ์ที่แถมมากับเครื่อง (Accessories) 7220A (Test leads), R6P×4, Instruction manual, 8926 (Fuse [440mA/1000V])×1 (included), 8927 (Fuse [10A/1000V])×1 (included)

* สำหรับรุ่น KEW 1052 เท่านั้น


ลำดับความปลอดภัยของมิเตอร์ Meter Catagory I, II, III, IV ลำดับความปลอดภัยของมิเตอร์ Meter Catagory I, II, III, IV มิเตอร์ที่ใช้วัดค่าทางไฟฟ้ามีลำดับมาตราฐาน (Cat.) อยู่ 4 ระดับ
ตามมาตราฐาน IEC 61010-1 ของสาขาไฟฟ้าอีเลคโทรนิคส์ของยุโรป
การออกแบบมิเตอร์จึงมุ่งถึงความปลอดภัยในการวัดค่าทางไฟฟ้าของระดับนั้นเป็นหลักจึงควรเลือกใช้มิเตอร์ให้ถูกต้องตาม Cat. เพื่อความเหมาะสม ตัวอย่งการใช้มิเตอร์วัดในบริเวณต่างๆ
ประเภทการวัดคำอธิบายตัวอย่าง
CAT.I สำหรับการวัดวงจรของอุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ที่ไม่ได้ต่อตรงกับ MAINS วงจรควบคุมระดับสัญญาณของแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ (Low Voltage) ฯลฯ
CAT.II สำหรับการวัดจงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อตรงกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องแบบพกพา เช่น สว่าน เครื่องเจียร ฯลฯ
CAT.III สำหรับการวัดในการติดตั้งภายในอาคาร ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตัวตัดวงจร ฯลฯ
CAT.IV สำหรับการวัดสายเคเบิลจากหม้อแปลงจนถึงตู้เมนสวิตช์บอร์ดโดยไม่รวมหม้อแปลงฯ สายไฟฟ้าเหนือศีรษะ ระบบสายเคเบิล ฯลฯ
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด