• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTER

คุณสมบัติ

มิเตอร์ที่วัดค่าทางไฟฟ้าหลายฟังก์ชั่นในมิเตอร์ตัวเดียวกัน แบ่งกลุ่มของมิเตอร์ได้ ดังนี้

  1. มัลติฟังก์ชั่น มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Digital Insulation Tester + มิเตอร์วัดค่าความต่อเนื่อง Continuity Tester + มิเตอร์วัดค่าความต้านทานของระบบลูป (Loop Resistance Tester) และ RCDs ได้ในตัวเดียวกัน
  2. (ตัวอย่างของมิเตอร์คือรุ่น KEW 6010A, KEW 6010B)
  3. คือ ค่าความเป็นฉนวน + ค่าความต่อเนื่อง + ค่าความต้านทานของสายดิน (Earth Loop Impedance) + ค่า PSD, Prospective Short Circuit Current หรือค่ากระแสลัดวงจร ณ จุดวัด (ถ้าเกิด fault ลงดิน) + ค่าเวลาที่ใช้ในอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว RCD/ELCB ใช้ในการทริปตัดวงจร
  4. (ตัวอย่างของมิเตอร์ คือ KEW 6011A)
  5. มัลติฟังก์ชั่นที่วัดค่าได้ 8 ฟังก์ชั่น (ชนิด) คือ เพิ่มจากมัลติฟังก์ชั่นรุ่น KEW 6011A ในข้อ 2. อีก 3 ฟังก์ชั่นคือ วัดค่าความต้านทานของดิน + การหมุนของเฟส Phase Rotation + วัดค่าแรงดันไฟฟ้า
  6. ตัวอย่างมัลติมิเตอร์แบบนี้คือ KEW 6016
  7. มัลติมิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า + ค่าความต้านทานดิน + ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ คือมัลติฟังก์ชั่นมิเตอร์ รุ่น KEW 6018

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ (MULTI FUNCTION TESTERS)

kyoritsu-thailand

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6010A

6010A มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัด กระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) ในตัวเดียวกัน

 • การวัดความต่อเนื่องและการวัดค่าฉนวนไฟฟ้า
 • ระบบไฟเตือน : เมื่อวงจรที่จะวัดมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ หลอดไฟจะติดสว่าง
 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลังในการวัดค่าต่อเนื่อง/ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า
 • มิเตอร์เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนย่านให้เหมาะสมกับค่าที่วัดโดยอัตโนมัติ
 • ใช้แรงดันไฟทดสอบถึง 500V DC ในการทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ใช้กระแสไฟฟ้าในการทดสอบค่าความต่อเนื่องถึง 200mA
 • การวัดความต้านทาน LOOP และ RCD
ดูรายละเอียด มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6010A

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6010B

6010B มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) และแรงดันไฟฟ้าสัมผัสในตัวเดียวกัน

 • ความต่อเนื่อง 20/200Ω กระแสทดสอบ 200mA
 • ความเป็นฉนวน 500/1000V, 20/200MΩ กระแสทดสอบที่กำหนด 1mA
 • ค่าความต้านทานรวมของระบบ 20/2000Ω กระแสทดสอบ 15mA ที่ 2000Ω (ไม่มีการตัดวงจร RCD)
 • สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ RCD ส่วนใหญ่ที่มี (Standard, Selective, AC และ A(DC sensitive breakers))
ดูรายละเอียด มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6010B

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6011A

6011A มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป (Earth LOOP Impedance), ความไวของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) และค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ณ จุดที่วัด (PSC) ในตัวเดียวกัน

 • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61557
 • ออกแบบให้กันน้ำได้ในระดับ IP54
 • แสดงความถูกต้องของการต่อสายและการมีแรงดันไฟฟ้าในวงจรที่จะวัดด้วยหลอด LED
 • ปรับขนาดของแรงดันทดสอบความเป็นฉนวนได้ 3 ระดับ คือ 250V, 500V และ 1000V
 • เลือกย่านวัดได้ 3 ระดับในการวัดค่า Loop และ PSC ที่ 15mA (200Ω/2000Ω)
 • เลือกมุมเฟสการวัดที่ย่าน RCD
 • มีปุ่มปรับขั้วการวัดสำหรับวัดค่าความต่อเนื่อง
 • มีปุ่มตั้งค่าศูนย์อัตโนมัติสำหรับวัดค่าความต่อเนื่อง
 • มีหลักดินเสริมสำหรับการวัด Loop Impedance
ดูรายละเอียด มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6011A

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6016 6016 มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สามารถเลือกย่านการทดสอบได้หลายย่านการทดสอบเพื่อความแม่นยำ

ดูรายละเอียด มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6016


มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6018

6017/6018 มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัด กระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) ในตัวเดียวกัน

 • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61010-1 CAT. III 600V
 • สายวัดเป็นแบบควบคุมการทำงานที่ด้ามจับ
  (สำหรับการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าและการวัดความต้านทานดินอย่างง่าย)
 • มีไฟแสงสว่าง สำหรับดูค่าที่วัดได้ขณะวัดในที่มืด
 • มีระบบเตือนอัตโนมัติ เมื่อค่าความต้านทานของหลักดินเสริมมีค่าสูงกว่าที่กำหนด
 • ใช้งานได้สะดวก โดยแขวนไว้ที่คอแล้วทำงานด้วยมือทั้งสองข้างได้
ดูรายละเอียด มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6018

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6050

6050 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถใช้งานได้ทั้ง Loop Tester และ RCD Tester รวมถึงสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้

 • สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ RCD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด : (Standard, Selective, AC และ A(DCsensitive breakers))
 • มีวงจรจ่ายกระแสคงที่ ทำให้ค่าที่อ่านได้มีความถูกต้องแม้ในสภาวะไฟตก
 • RCD Ramp test แสดงช่วงเวลาการทริป (trip)
 • สามารถวัดค่าแรงดันสัมผัส (UC) โดยเลือกได้ 2 ระดับการวัด คือ 50V และ 25V
 • มีหลอดไฟแสดงความถูกต้องในการต่อสายวัดและวงจรจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติหากเครื่องร้อนเกินไป
 • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61010-1, IEC61557 และมีการป้องกันจากภายนอก (น้ำหรือฝุ่น) ระดับ IP54
 • สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ Optical Adaptor รุ่น 8212
ดูรายละเอียด มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Tester 6050
 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด