• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล LOGGERS

คุณสมบัติ

มิเตอร์บันทึกค่าล๊อคเกอร์ Loggers ของ Kyoritsu ใช้บันทึก 3 ค่า โดยมี 3 Input channels คือบันทึกกระแสรั่วไหล กระแสโหลดและแรงดันไฟฟ้าพร้อมๆกัน

เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล LOGGER :: 5001

เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล สำหรับแคล้มป์มิเตอร์รุ่น 8141/8142/8143 สามารถบักทึกค่าได้ 60,000 ค่า

kyoritsu-thailand

CEเครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Logger 5001Logger 5001

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องบันทึกข้อมูลการรั่วไหลแบบดิจิตอล 5001

 • ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้า 1 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ 60,000 ข้อมูล
 • ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้าทั้ง 3 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ 20,000 ข้อมูล
 • สามารถบันทึกเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องได้
 • ข้อมูลจะไม่สูญหายไปแม้ในยามแบตเตอรี่หมด
 • ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำแบบถาวรจะไม่สูญหายไปเวลาแบตเตอรี่หมดหรือเปลี่ยน
 • ค่าปัจจุบันการรั่วไหลของ 1 ถึง 3 ช่องสามารถบันทึกเซ็นเซอร์การรั่วไหลยึดและ 60,000 ข้อมูลที่สามารถบันทึก (เมื่อใช้ 1 แชนแนล)
 • ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยตรงจากการเชื่อมต่อ USB และข้อมูลที่สามารถได้รับการแก้ไขสำหรับการวิเคราะห์และการแสดงผลกราฟฟิกและอื่นๆ
 • ไฟ LED กระพริบเมื่อค่าการตั้งค่าปัจจุบันจะเกิน
 • 4 โหมดการบันทึกที่สามารถสอดคล้องกับฉนวนกันความร้อนใดๆ

คุณลักษณะเฉพาะ :: เครื่องบันทึกข้อมูลการรั่วไหลแบบดิจิตอล 5001

Measurements and precision(AC 50/60Hz) Continuous recording mode

RangeMeasurementAccuracyAccuracy of sensor combination
100mA 0 to 100.0mA ±1.0%rdg±5dgt ±2.0%rdg±10dgt
100mA 0 to 1000mA ±2.0%rdg±6dgt  

Event recording mode / The maximum value recording mode

RangeMeasurementAccuracyAccuracy of sensor combination
100mA 0 to 100.0mA ±1.5%rdg±7dgt ±2.5%rdg±12dgt
100mA 0 to 1000mA ±2.5%rdg±12dgt  

Capture recording mode

*Accuracy of electric current adjudication is different. For details, refer to the operation manual

RangeMeasurementAccuracyAccuracy of sensor combination
100mA 0 to 100.0mA ±3.0%rdg±2%fs ±4.0%rdg±2.5%fs
1000mA 0 to 1000mA ±4.0%rdg±2%fs  

 

คุณสมบัติ :: เครื่องบันทึกข้อมูลการรั่วไหลแบบดิจิตอล 5001

Operation system Successive approximation

เครื่องบันทึกข้อมูลการรั่วไหลแบบดิจิตอล5001
Input AC Voltage (AC 100mV/A)
Maximum Circuit Voltage AC 170mVrms, 250mV Peak value
Number of input channel 3 channels
Measurement method True RMS
Measurement interval 1,2,5,10,15,20,30 sec. / 1,2,5,10,15,20,30,60 min.
Over Range Indication "OL"mark appears when exceeding measuring range
เตือนแบตเตอรี่ต่ำ Battery mark display of 4 stages
การใช้งานแบตเตอรี่ about 40 days on the event record mode ( normal temp. )
ค่าความต้านทานฉนวน 50MΩ or more
ขนาดของตัวเครื่อง 111 (L) × 60 (W) × 42 (D) mm
น้ำหนัก approx. 315g (include batteries)
แสดงผลสูงสุด 1049 counts
มาตรฐานความปลอดภัย IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V Pollution degree 2
IEC 61326 (EMC Standard)
แหล่งจ่ายไฟ Alkaline battery LR6 × 6
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง
Instruction Manual, Alkaline battery LR6, Softwear for making graphs (CD), 7148 (USB cable), 9118 (Soft Case)
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม
7185 (Extension Cable) 8141 / 8142 / 8143 (Leakage current clamp sensor), 9119 (Hard carry case) 9135 (Carrying bag)

เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล LOGGER :: 5010 / 5020

เครื่องบันทึกค่ากระแสไฟรั่วไหล-กระแสโหลด-แรงดันไฟฟ้า ทั้ง 3 อย่างพร้อมๆ กัน สามารถบันทึกค่าได้สูงสุด ที่ 60,000 ค่า

kyoritsu-thailand

CEเครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Logger 5010 / 5020Logger 5010 / 5020

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องบันทึกทางไฟฟ้า 5010/5020

 • ความจุสูงสำหรับจัดเก็บ 60,000 ข้อมูล
 • การกรองแบบความถี่ต่ำผ่านจะกรองฮาร์มอนิกส์ที่มีความถี่สูงกว่าออก
 • LED จะกะพริบเมื่อวัดได้สูงเกินระดับกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าที่ตั้งค่าไว้
 • CALL : การยืนยันข้อมูลที่บันทึก
 • การเลือกโหมด One-time หรือโหมด Endless
 • หน่วยความจำแบบถาวร
 • โหลด/บันทึก ปัจจุบันการรั่วไหลและการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ( เฉพาะใน KEW 5020 )
  ( คุณภาพไฟฟ้า : voltoge อ้างอิง บวม, จุ่ม, lnterruptions อำนาจ สั้น )
 • ข้อมูลที่บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางสายเคเบิล
 • การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่วัดและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้รับการยืนยันพร้อมกันบนหน้าจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ ( เฉพาะใน KEW 5020 )
 • ไฟ LED กระพริบเมื่อปัจจุบันค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า / แรงดันไฟฟ้าเกิน ( มีจำหน่ายสำหรับการ เรียก / จับภาพ การบันทึกโหมดการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า )
 • มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย " KEW LOG Soft 2" นี้อนุญาตให้แก้ไขการวิเคราะห์และการแสดงผลกราฟิกของข้อมูล
 • แบบ lntegration ไฟฟ้า (" KEW LOG Soft 2" ใช้ กระแสและแรงดัน ที่บันทึกไปยัง cakulate การใช้พลังงาน ที่สำคัญ )
 • วัดต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับ 4 โหมดการบันทึก : ปกติ, ไกล จับภาพการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ( เฉพาะใน KEW 5020 )
 • 60,000 จุดข้อมูลที่สามารถบันทึกได้ เมื่อใช้ 1 ช่องทาง
 • เวลาการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องประมาณ 10 วัน ( อัลคาไลน์แบตเตอรี่ )
 • Lowpass กรอง จะกรองในเสียงดนตรีความถี่ที่สูงขึ้น

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด